Vad är egentligen PAS?

Rättsövergreppen mot kvinnor och barn fortsätter – med Socialtjänsten som hantlangare

In Barn, Fathers' Rights Movement, Mäns våld mot kvinnor, papparättsrörelsen, PAS, PAS/PAD, Richard Gardner, Vårdnadstvister on augusti 30, 2019 at 6:28 f m

Åter till fallet med de misshandlade barnen som tvingas med polishämtning till pappan som dömts för våld mot dem.

När ska det internationella samfundet ingripa mot de fruktansvärda brotten mot kvinnors och barns mänskliga rättigheter, som sedan decennier pågår med stormstyrka i orättsstaten Sverige, vars ”vänner” gärna lobbar med de som ”slåss för att barnen ska få stryk” (se tidigare inlägg).

Socialtjänsten vågar ju inte gå emot domstolsbeslut, ens om de är fattade av lagvidriga, papparättspartiska domstolar, så den är deras lydiga springflickor och – i förekommande fall – springpojkar.

Återigen – avsätt de domare som fattar sådana här nazibeslut. Utöver att de saknar rättskänsla och inte kan skilja mellan rätt och fel, så beter de sig också sadistiskt mot kvinnor och barn.

Läs meraExpressen Debatt – Thomas Bodström: Socialtjänsten berövar en pojke hans barndom

Se tidigare inlägg på den här bloggen –

PAS-agendan granskas i USA och Storbritannien – när sker det här?

Svenskt rättsväsende: Kvinnor och barn har inga rättigheter

 

PAS-agendan granskas i USA och Storbritannien – när sker det här?

In Uncategorized on augusti 8, 2019 at 10:40 f m

I USA och Storbritannien börjar medvetenheten vakna för lidandet som papparättsrörelsens PAS-agenda i domstolarna förorsakat, vilket framgår av följande artiklar.

Community care – Government to review whether family courts are protecting children

Washington Post Opinions: 

The time for federal legislation to reform family court is now

Anledningen till att denna pseudovetenskap nu börjar granskas är bland annat för att så många barn dödats av våldsamma fäder, som tilldelats vårdnad och umgänge med hjälp av dess tillämpning i domstolarna i vårdnads- och umgängesmål. Statistik om detta kan man ta del av på Centre for Judicial Excellence.

Men i Sverige fortsätter de flagranta brotten mot kvinnors och barns mänskliga rättigheter i domstolarna, som därmed agerar möjliggörare för fäders våld mot mödrar och barn.

Inte minst åskådliggörs det av Svea Hovrätts senaste avgörande, som gav enskild vårdnad av två pojkar till pappan trots att han dömts för misshandel av dem, samtidigt som mamman blev av med både vårdnad och umgänge.

Kanske inte så konstigt ändå, med tanke på att denna domstol har ledamot som på fritiden sitter som styrelseledamot i stiftelsen ”Rättsstatens vänner” – en sammanslutning som synes PAS-vänlig och även inbjudit Lena Hellblom-Sjögren att tala.

Lena Hellblom-Sjögren är ju en av PAS-teorins främsta förfäktare i Sverige, och tillsammans med Papparättsrörelsen (svensk utlöpare av Fathers’ Rights’ Movement), har hon mångårigt lobbat för dess införande som bedömningsgrund i vårdnadstvister.

Utöver det har Lena Hellblom-Sjögren varit mycket engagerad i organisationen NKMR – Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, som tydligt haft på sin agenda att lobba för ett återinförande av rätten för föräldrar att aga sina barn.

Aftonbladets rubrik illustrerar denna viljeinriktning med en talande rubrik, när de beskriver NKMR som organisationen som ”slåss för att barnen ska få stryk”.

Se mer info om detta i tidigare inlägg här på Sanningen om papparättsrörelsen

För mer information om Richard Gardners pseudovetenskapliga ”teori” om PAS går det även bra att läsa nedanstående tidigare inlägg:

Lite mer citat från Richard Gardner
PAS som diagnos i DSM-V skulle innebära patologisering och kriminalisering av brottsoffer
Vem var Richard Gardner och vad är PAS/PAD – Parental Alienation Syndrome/Parental Alienation Disorder?

Svenskt rättsväsende: Kvinnor och barn har inga rättigheter

In Uncategorized on juli 9, 2019 at 5:53 f m

Att män som dömts för barnmisshandel får ensam vårdnad om barnen som de misshandlat måste anses utgöra kulmen på det orättsväsende, som svenska domstolar nu frammejslar genom vansinnesbeslut.

Att det är straffritt att begå våldtäkt har vi vetat sedan länge.

Att kvinnomisshandlare regelmässigt går fria och även får ensam vårdnad om barnen, vars mamma de misshandlat, har vi också tvingats förstå är fallet.

Att mäns mord på kvinnor ”i nära relationer” inte förhindras, trots mängder av larmsignaler, har vi också fått vänja oss vid.

Men att det nu även är fastställt i prejudicerande dom, att gärningsmän som misshandlar barn ska premieras med enskild vårdnad, samtidigt som barnen berövas sin mamma, måste ses som spiken i kistan på hela vårt samhälle.

Ett samhälle som inte skyddar kvinnor är barbariskt.

Ett samhälle som inte skyddar barn har ingen framtid.

KRAV PÅ ÅTGÄRD FRÅN DENNA BLOGG:

AVSÄTT DE DOMARE SOM ÄR ANSVARIGA FÖR DETTA BESLUT.

De saknar rättskänsla och är därför inte lämpliga för ämbetet.

Länkar:

Sveriges Radio P4 Gotland Pappan får fortsatt ensam vårdnad

Sveriges Television Pappa får fortsatt ensam vårdnad trots misshandel av mamman

Amnesty Ny rapport från Amnesty Sverige: Svårt att få rättvisa för den som utsatts för våldtäkt

Aftonbladet Tovas död är ännu ett svek av myndigheter