Vad är egentligen PAS?

Archive for maj, 2011|Monthly archive page

Pär Ström och den extrema papparättsrörelsen

In Fathers' Rights Movement, papparättsrörelsen, Uncategorized on maj 29, 2011 at 1:51 f m

Anna Laestadius Larsson tillbakavisar Pär Ströms senaste försök till anti-feministisk mytbildning i SVD-artikeln ”Lätt gå vilse bland myter och forskning”. Tack, Anna.

Ströms siffror är genomgående betydligt lägre än de senaste som presenterats av statens medlingsinstitut (MI). För statsanställda skriver Ström att skillnaden är 1,3 procent men enligt MI är den 6 procent. För landstingsanställda är Ströms siffra en procent, MI:s drygt 4 procent. För privata anställda arbetare säger Ström 2,2 procent, MI 3,8 procent och för tjänstemännen säger Ström 6,5 procent, MI 8,8 procent. Bara när det gäller kommunanställda är siffran densamma, 1 procent.

Ofta grundläggs en myt genom att en forskare eller debattör som har en egen agenda genomför ett projekt eller skriver en rapport på ett vinklat sätt, skriver Ström avslutningsvis i boken.

Det har han 100 procent rätt i.”

Pär Ström och hela hans mansrörelseupplägg är sjukt och har en agenda som ligger mycket långt ut till höger. Vad det anhang (”rekommenderade” länkar på Pär Ströms Genus-Nytt: Ingrid Carlqvist, Daddys etc.) som sällar sig till honom håller på med är att försöka legalisera våldsbrott och sexövergrepp mot kvinnor och barn samt kriminalisera brottsoffren, genom att propagera för införandet av Richard Gardners ”teorier” om PAS som bedömningsgrund i vårdnadstvister och barnpsykiatrisk diagnos. Att han är lika knuten till den moderata regeringen som Anti Avsan är, gör det hela ännu allvarligare.

Pär Ström påstår att SCB fabulerar när det är han själv som gör det. Det han, tillsammans med debattörer som Ingrid Carlqvist, Daddys m. fl. försöker införa är däremot allvarligt och förtjänar uppmärksammas mycket mer, då ett införande av PAS handlar om att legalisera misshandel och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn.
Se http://www.sfweekly.com/2011-03-02/news/family-court-parental-alienation-syndrome-richard-gardner-pedophilia-domestic-violence-child-abuse-judges-divorce/

Se även blogrollen på ”rekommenderade länkar” på Genus-Nytt. Alla dessa arbetar för att införa Richard Gardners propedofila idéer om ”PAS” – Parental Alienation Syndrome/Disorder som rättsgrund i vårdnadstvister och diagnos inom barnpsykiatrin.

Det innebär kriminalisering av brottsoffer och legalisering av våldsbrott och sexuella övergrepp mot kvinnor och barn. Det finns också beröringspunkter mellan papparättsrörelsen och NKMR – en organisation som ”slåss för att barnen ska få stryk”.

När det gäller Ingrid Carlqvist, som Pär Ströms ”Genus-Nytt” rekommenderar, så har hon även en bagatelliserande syn på högerextrema Nationaldemokraterna, vilket framgår till exempel av hennes uttalande på denna video, där hon hånar människor som inte vill ”tala hos såna som nästan är nazister” se video från föredrag hållet 16 mars 2011, utlagt av snaphanen.dk på Youtube
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r3gs_MQp_38

Richard Gardner, som är upphovsmannen till ’teorin’ om PAS – Parental Alienation Syndrome/Disorder, var en rättspsykiater i USA som uteslutande försörjde sig som välavlönat ‘expertvittne’ åt vårdnadstvistande fäder i tvister om vårdnad och umgänge. Han anlitades av dömda förövare.

Därför snickrade han ihop en ‘teori’ som skulle möjliggöra att även förövare kunde få vårdnad och obevakat umgänge, ‘teorin’ om ”Parental Alienation Syndrome” – PAS, eller som det också kallas av den militanta papparättsrörelsen ”Parental Alienation Disorder” – PAD. I Sverige har papparättsrörelsen försökt mörka associationerna till Richard Gardner (då denne var en uttalad försvarare av incest och pedofili) genom att döpa om hans ‘teori’ och idéer om PAS till ‘föräldraalienation’ eller ‘otillbörlig påverkan’.

Teorin går i korta ordalag ut på att man anammar synsättet att kvinnor och mammor som anmäler våld och övergrepp ljuger för att mota undan pappan – barnet utsätts då, enligt Gardner, för PAS, eftersom pappan därmed blir ‘negativt omtalad’ eller fjärmad från barnet. Problemet är ju bara att i de fall där det förekommit våld och övergrepp så är detta ju helt nödvändiga åtgärder.

Ytterligare ett problem ifall man anammar detta synsätt är att ‘teorin’ leder till att mammor och barn misstänkliggörs ifall de berättar om våld och övergrepp, och blir då inte trodda, får därför inget skydd trots allvarliga hot och övergrepp. Detta förstärks ännu mer av att anmälningar om våld och övergrepp enligt Gardner ses som ett av ‘symptomen’ på att PAS föreligger.

En sådan mamma skall då, i ‘svåra fall’, enligt Gardners ‘teori’ om PAS, fråntas vårdnaden som istället skall övergå till pappan. Och handlar det då om en dömd förövare, som i de fall där Richard Gardner blev anlitad, blir slutresultatet det (ifall domstolen tror på fadern och hans ‘expertvittne’ Gardner, vilket den många gånger gjorde) att vårdnaden går över till förövaren och barnet skiljs från sin mamma, vilket alltså betydde att fadern vann målet samtidigt som Gardner garanterades en fortsatt lukrativ tillströmning av klienter.

Läs mer på Sanningen om Papparättsrörelsen

Citat av Richard Gardner

 

 

 

Folkhälsoguiden, s. 10: ”En brittisk studie visade att kvinnor i genomsnitt hade blivit misshandlade över 30 gånger innan de gjorde polisanmälan”

Läs mer på SVT Debatt   SVD: Var är dina källor, Schyman?   SVD: Lätt att gå vilse bland myter och forskning    SVT Debatt: Botox och den nya manligheten  Aftonbladet Lämna tronen   Expressen Folkets stöd för kungen rasar  Aftonbladet Ingen dementi blir trovärdig nu   Aftonbladet Fortsatt tystnad från kungen  Expressen Victoria talar ut om skandalerna  Aftonbladet Kronprinsessan: ”Kan inte stänga av känslorna”  Sydsvenskan Egen utredning om pappan   SVT Kliv åt sidan kungen  SVT KG Bergström: Handlar om monarkins framtid  SVT ”Kungen borde förbereda sin abdikation” Aftonbladet ”Ta över, Victoria”

Annonser