Vad är egentligen PAS?

Archive for juni, 2011|Monthly archive page

Carina Ohlsson (S) och Anti Avsan (M) sitter i Civilutskottet

In Barn, papparättsrörelsen, PAS, Richard Gardner, Vårdnadstvister on juni 14, 2011 at 3:57 f m

Kvinnor är överrepresenterade bland långtidssjukskrivna.

Kvinnors arbetslöshet ökar mest. ”Gapet mellan mäns och kvinnors sysselättningsgrad är just nu det största på de tre senaste decennierna”.

Kvinnor är överrepresenterade bland deltidsarbetande.

Kvinnor är överrepresenterade bland de som har otrygga anställningar.

Kvinnor är överrepresenterade bland de som har timanställningar.

Kvinnor är överrepresenterade bland brottsoffer.

Kvinnor är extremt överrepresenterade bland de som utsätts för våldtäkt och sexuella övergrepp.

Kvinnor är till och med som barn överrepresenterade bland de som utsätts för våldtäkt.

Ändå anser Carina Ohlsson, ledamot i civilutskottet, att det angelägnaste för jämställdheten nu är att barnbidragen ska delas lika mellan kvinnor och män. Innan dessa enorma ekonomiska och sociala orättvisor ens tillnärmelsevis åtgärdats. Hon och S-kvinnorna vill istället först och främst genomföra precis samma politik för ”jämställdhet” som den som är satt att formulera Moderaternas framtida jämställdhetspolitik, Anti Avsan.  Även han sitter i civilutskottet. Om honom kan ni läsa mer här.

Innan vi ens närmat oss jämställdhet på någon av ovanstående punkter så anser de så kallade ”feministerna” inom Socialdemokratin att vi ska dela barnbidraget lika mellan kvinnor och män.

Räkna inte med några röster från kvinnor till S, som nog genast också bör sluta prata om ”barnfattigdom” om de kommer med sådana här förslag.

Kvinnor är de som offrar karriär för barnens skull, inte de långpendlande fäder som söker sig dit där jobben är högavlönade på bekostnad av familjen, och som lämnar över marktjänsten till kvinnor som istället anpassar sin obefintliga karriär till barnen genom deltidsarbete, och sämre lön.

Kvinnor är också de som fått ta smällen när det gäller förslitningsskador på grund av 90-talskrisen med åtföljande nedskärningar på grund av Göran Perssons budgetdisciplin, de är som sagt överrepresenterade bland långtidssjukskrivna.

Kvinnor är också överrepresenterade bland långtidsarbetslösa, eftersom anställningar inom kvinnodominerade sektorer är det som sjunkit mest.

Kvinnor lönediskrimineras även systematiskt genom låga löner i kvinnodominerade sektorer, och genom olika lön för lika arbete med den individuella lönesättningen som används som kryphål för att kollektivt ge män högre löner.

Att ovanpå det föreslå att bidragen däremot ska ”delas lika” är ingenting annat än en spik i kistan för kvinnors ekonomiska självständighet och även möjlighet att lämna destruktiva förhållanden med misshandel och övergrepp.

Det är inte hellerjämställdhet” med oreflekterat delad vårdnad och obevakat umgänge med tanke på den PAS-agenda som råder i svenska domstolar. Och det ska vara kvinnor som kommer med såna här både kvinno- och barnfientliga förslag.

S-kvinnorna sviker inte bara kvinnor i allmänhet, utan ensamstående mödrar, fattiga barn och våldsutsatta kvinnor och barn i synnerhet. S-kvinnorna påstår att de månar om barnen när de påpekar att barnbidraget ska gå till barnen och att det därför inte ska gå till mamman, utan delas lika mellan föräldrarna, oavsett vem det är som i praktiken står för barnens kostnader (ett förslag som mycket väl kan leda till att papporna bara stoppar pengarna i egen ficka). Och, som Elisabeth Björnsdotter påpekar i ett blogginlägg:

”I Sverige har vi haft barnbidrag sedan 1947 och tanken med detta bidrag är att det ska vara till för barnet. I artikeln lyfts argument fram om ett ojämlikt samhälle där barnbidraget borde delas lika mellan mamma och pappa. I dag delas barnbidraget bara lika mellan föräldrarna om båda är överens och ansöker om det till försäkringskassan. I de fall där mamman inte går med på det går hela barnbidraget till henne och pappan blir rättslös skriver Nalin Pekgul (S) . Jag kan inte låta bli att fundera över logiken i detta. Hur kan vi få ett mer jämlikt samhälle med ett delat barnbidrag?  Hur kan man påstå att pappan blir rättslös när barnbidraget går till mamman ?  Är barnbidraget inte till för barnet?”

Om de verkligen månade om barn, skulle de för övrigt inte bara veta att växelvis boende överhuvudtaget inte konstruerats för barnens skull, utan att det också är något som beslutas för fädernas skull, inte för barnens. De far illa av växelvis boende i många fall, men det bryr sig ingen om. Det viktiga för dessa S-kvinnor är att fjäska för männen, och arbetsgivarna. Det arbetsgivarled som socialdemokraternas toppolitiker numera är mer representanter för än eventuella lågavlönade kvinnliga anställda.

Ytterligare en negativ faktor för ensamstående mödrar är att underhållsstödet inte heller höjts på över tjugo år.

Till dessa kvasifeminister vill jag säga: Sluta fjäska för männen. Börja arbeta för kvinnors rättigheter istället, eller kliv ner från era högavlönade politikerpositioner som ni använder för att trycka ner era medsystrar. För att inte nämna vad ni kommer att åsamka barnen, som ni falskt påstår att ni bryr er om. Det ni föreslår kommer att leda till att redan djupa orättvisor fördjupas ännu mer. Och så kallar ni er ”feminister”. Synnerligen dåligt skämt.

Artiklar Svenska Dagbladet Brännpunkt Opinion ”Männen underkänns när mammorna får barnbidraget”, Svenska Dagbladet ”Rosa bänkar i Rinkeby”   Expressen Holm på väg att bli Juholts trumfkort  Aftonbladet Håkan Juholt vill värva Holm   Aftonbladet Juholt vill förstärka med Holm    Dagens Nyheter ÖIS kände till sexanklagelser   Svenska Dagbladet Holm en av alla chockade   Svenska Dagbladet Stefan Holm: Jag är chockad   Expressen  C-grupp föreslår extra barnbidrag

Brottsofferjourernas Riksförbund Statistik 2010: ”Tidigare har fler män än kvinnor utsatt för misshandelsbrott, men i år har kvinnorna med ganska god marginal passerat männen”. Göteborgs-Posten: Kvinnor förlorare vid långpendling  Dagens Nyheter ”Domslut i vårdnadstvister på helt falska kunskaper”  Stockholms universitet Ekonomiskt utsatta barn har svagare sociala relationer  Dagen Barnens bästa i fokus  Karlskoga-Kuriren Ett Sverige som går isär:

”Det är ingen slump att det mestadels var ensamstående mammor med barn som deltog i Frälsningsarméns läger i helgen (Aftonbladet 7/6). Ett läger för fattiga barn i Sverige 2011, i en av landets rikaste kommuner, Nacka.

Solsidan och skuggsidan i samma kommun.

Mammor och barn får äta sig mätta. Inte så konstigt att barnen tycker att maten är det bästa med lägret. I vanliga fall får mamma ransonera allt. Ost, mjölk, bröd …

Det gäller att barnen äter sig riktigt mätta i samband med skollunchen. Mat till middag finns alltför sällan. Nödvändig medicin kan ibland inte lösas ut.

220 000 barn lever så här i Sverige i dag. De har ofta föräldrar som ägnar det mesta av sin vakna tid åt att försöka få tillvaron att gå ihop. Andra barn lever i rikt överflöd.

Några kriterier är tydliga. Barn med utländsk härkomst är kraftigt överrepresenterade bland de fattiga, liksom barn till ensamstående föräldrar.

Många andra har fått det bättre. De har fått det sämre. En dyster bild av dagens Sverige, som alltför många gärna blundar för.”

Sanningen om Papparättsrörelsen: ”Mamma kommer att bli jätteledsen om du berättar”, Papparättsrörelsen, Moderaterna och barnfattigdomen hänger samman

Annonser

”Mamma kommer att bli jätteledsen om du berättar”

In Barn, PAS/PAD, Uncategorized, Vårdnadstvister on juni 14, 2011 at 12:07 f m

Brottsförebyggande Rådet kommer nu med en uppdaterad rapport om anmälda våldtäkter mot barn. Sedan mitten av 90-talet ska  ”alla samlag och liknande sexuella handlingar med barn under 15 år bedömas som våldtäkt mot barn.”

I rapporten konstateras att hot är vanligare än fysiskt våld mot barnen för att få dem att hålla tyst om våldtäkterna. Mörkertalet när det gäller tonårspojkars utsatthet beräknas vara stort.  Rapporten konstaterar också att ”manliga förövare svarar för nästan samtliga anmälda brott oavsett offrets ålder” och att ”flickor utgör en klar majoritet av offren i samtliga tre åldersgrupper”.

När det gäller våldtäker mot barn i åldersgruppen 0-11 så sker våldtäkerna i hemmet. ”Inom alla åldersgrupperna är förövaren i majoriteten av anmälningarna en person inom den närmaste familjen.”  

Det handlar i första hand om föräldrar och styvföräldrar men även syskon.
Pappor, styvpappor och bröder står för närmare tre fjärdedelar av
anmälningarna inom varje åldersgrupp. Av anmälningarna framkommer
att övergreppen ofta har skett i den gemensamma bostaden. En
stor andel av de resterande brotten har skett i förövarens bostad
och handlar i hög utsträckning om fall där det sexuella övergreppet har skett
i samband med besök hos en förälder som barnet inte
vanligtvis bor hos eller hos mor- eller farföräldrarna respektive
andra släktingar. Oavsett brottsplats visar anmälningarna att det
är vanligt att brotten sker när förövaren är ensam med offret (eller
offren i de fall som förövaren också förgripit sig på syskon, kusiner eller liknande).”

Det som utmärker de ”familjerelaterade” våldtäkerna är att det handlar om upprepade övergrepp.

Den upprepade utsatthet som beskrivs i förhören och fritexterna
ser olika ut både när det gäller frekvens och tidsperiod.
Medan vissa målsägande har svårt att precisera antalet övergrepp
på grund av att de har varit så många berättar
andra om två eller tre övergreppstillfällen. Även i fråga om
tidsperiod finns det en stor spridning. En del målsägande
berättar om övergrepp som har pågått med olika intensitet
under större delen av deras uppväxt. I
andra anmälningar framkommer det att den upprepade utsattheten
har skett under en relativt kort tidsperiod, i ett par fall i någon
veckas tid. I dessa fall har övergreppen ofta skett i samband med
någon form av miljöbyte, som semester, eller  i och med att
offret nyligen har flyttat hem till en 

förälder som hon eller han inte bott med tidigare.”

Under sådana omständigheter anser papparättsrörelsen att det viktigaste är att vi nu fokuserar på kvinnliga förövare av sexbrott mot barn och på ett införande av Richard Gardners propedofila ”teori” om Parental Alienation som bedömningsgrund i vårdnadstvister och barnpsykiatrisk diagnos. Där finns många förövare att försvara, och många utsatta barn att tjäna grova pengar på i vårdnadstvisterna, för PAS-experter och ”barnrättsjurister”. Barn som handelsvara i domstolarna. En ny lukrativ affärsidé, importerad från USA.

Källa: Brottsförebyggande rådet Rapport 2011:6 ”Polisanmälda våldtäkter mot barn”     Brottsförebyggande Rådet ”Ny våldtäktslag fångar upp fler brott mot barn    Pressmeddelande från Brottsförebyggande rådet på Cision Wire

Övriga källor: Sveriges Radio ”Hot vanligare än våld vid sexövergrepp mot barn”   Sydsvenska Dagbladet om att anmälan om överträdelse av besöksförbud inte leder till åtal  SKR ”Barn skyddslöst mot mäns sexuella övergrepp”   Blogg Svensson  Norran ”Sällan fysiskt våld vid barnvåldtäkt”    Vasabladet   Dagens Nyheter ”ÖIS kände till sexanklagelser”   Dagens Nyheter Patrik Sjöberg: ”Direkt kränkande”  Svenska Dagbladet    Expressen   Göteborgs-Posten   Dagens Nyheter ”Örgryte IS kraftsamlar efter avslöjandet”  Aftonbladet ”Killar har försökt prata om detta sedan 1980-talet”  Dagens Nyheter ”Fysiskt våld används sällan vid barnvåldtäkt”    Dagens Nyheter ”Han gav mig pengar för att hålla tyst”    Svenska Dagbladet Rosa bänkar i Rinkeby   Athletics Sports ”Cheer Her Rapist? Let’s Make Noice Over This”  Leadership Council Myths That Place Children At Risk During Custody Litigation  Sveriges Television Holm nytt affischnamn för S   Patrik Sjöberg på SVT Debatt: ”Övergreppen kommer att fortsätta”     Sveriges Television Örgryte kände till anklagelserna mot Viljo    Sveriges Television ”Det är jävligt dåligt”  Sveriges Television ”Fler kommer att träda fram”  Sveriges Television Tog inte saken vidare   Tidningen Kulturen Det du inte såg   Svenska Dagbladet Patrik Sjöberg: ”Fler försökte anmäla”  Sveriges Radio Öis kände till anklagelserna mot Nousiainen

Pär Ström ”Mansförtryck, kvinnovälde” (s 111) , Genus-Nytt Pär Ström ”Kvinnor bakom 95 % av sexövergreppen”

Detta inlägg är pingat på Intressant

Papparättsrörelsen, Moderaterna och barnfattigdomen hänger samman

In Uncategorized on juni 8, 2011 at 10:54 e m

De som ivrar för att pedofilförsvararen Richard Gardners ”teori” om PAS, Parental Alienation Syndrome, ska godkännas som bedömningsgrund i domstol i vårdnadstvister, och som barnpsykiatrisk diagnos, är också de som allra ivrigast ivrar för att ensamstående mödrars ekonomi ska skjutas i sank. Vad det handlar om är att omöjliggöra för misshandlade kvinnor och barn att fly undan sin förövare. Det betyder i många fall döden, och i varje fall ekonomisk undergång. I båda fallen är det samhällets juridiska instanser och myndigheter som är ansvariga för att så sker, vilket innebär att misshandlade kvinnor och deras barn utsätts för allvarliga brott mot sina mänskliga rättigheter.

Den moderate riksdagsmannen, tillika rådmannen och före detta polisen (bland annat medlem i den så kallade BaseballiganAnti Avsan som aktivt hjälper papparättsrörelsen beträffande införandet av PAS som bedömningsgrund i vårdnadstvister är samtidigt också, tillsammans med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, den som är satt att formulera moderaternas framtida jämställdhetspolitik. Med ”jämställdhet” menas då att redan fattiga ensamstående mödrar även ska fråntas underhållsstöd, genom obligatorisk gemensam vårdnad, samt tvingas dela barnbidrag med en pappa som genom den gemensamma vårdnaden då kommer att slippa betala underhåll för sina barn, vilket är ett av papparättsrörelsens huvudmål.

Redan uppgår pappors skulder för obetalda underhåll till enorma belopp, det är också visat att Föräldrabalken inte följs överhuvudtaget. Där stadgas det att föräldrarna ska bidra till barnets försörjning med ”sin samlade ekonomiska förmåga”. Det gäller inte för pappor. De behöver bara betala 1273 hur mycket de än tjänar, men barnbidraget, det ska de plötsligt ha hälften av, trots att de redan nu mycket långt ifrån uppfyller sin lagstadgade ekonomiska skyldighet gentemot barnen. Så ser moderat ”jämställdhet” ut. Kvinnors yrken och utbildningar lönediskrimineras systematiskt, lika lön för lika arbete gäller inte heller, då den individuella lönesättningen används som kryphål för att kollektivt ge män betydligt högre löner inom samma yrke, bidragen ska sen ändå gå lika till pappan, som dessutom ska slippa betala underhåll. De ”medeltida förhållanden” som Willie Crafoord pratar om i Aktuellt är det männen som vill föra oss blixtsnabbt tillbaka till. För inte nog med att pappor ska få tjäna grovt både på den könsdiskriminerande värderingen av yrken och utbildningar, samt dela alla bidrag, de får med Gardner-agendan som sedan länge råder i domstolarna slå och våldta sina ex och barnen också, utan att mista vare sig vårdnad eller umgänge. Det kan man verkligen kalla sant ”medeltida förhållanden”.

Den ”gemensamma” vårdnaden blir sedan med den utbredda manliga långpendlingen inte gemensam annat än i juridisk mening vilket fritar fäder från skyldigheten att betala underhåll. Vardagsslitet med själva den fysiska omvårdnaden om barnen lämnar pappan även i fortsättningen över med varm hand till mamman. Förutom i de fall där pappan (av ekonomiska skäl) utan någon som helst hänsyn till barnens väl och ve kräver växelvis boende, det vill säga att barnen, hur små de än är, ska tvingas byta adress varannan vecka.

Ingen vuxen skulle acceptera att tvingas flytta fram och tillbaka fyra gånger i månaden, men barn, och då särskilt de allra minsta, får man hantera precis hur som helst i det moderat ”jämställda” Sverige. Detta trots att expertis visar att det är skadligt särskilt när det gäller så kallade ”infekterade” skilsmässor. Socialstyrelsen vilar på helt felaktiga rön om barns minneskapacitet i sina bedömningar att mycket små barn har bristfällig minneskapacitet, vilket inte alls stämmer.

Att driva vårdnadstvister är också ett effektivt sätt att se till så att redan fattiga ensamstående mödrar får noll pengar att köpa mat och kläder för till barnen plus en gedigen skuldbörda att släpa på för resten av livet. Moderaterna har naturligtvis även sett till att ta bort möjligheten till rättshjälp genom att hänvisa till det så kallade ”rättsskyddet” i hemförsäkringen där samtliga försäkringsbolag emellertid har ett tak på 100 000 vilket gör det till en lätt sak för vårdnadstvistande fäder att vinna på walk-over. De flesta skötsamma kvinnor har ju en hemförsäkring så de blir hänvisade till den när förövaren driver tvister som varar i åratal.

Domstolarna, som moderaterna sett till att underbemanna har ärenden som ligger i drivor och de prioriterar inte vårdnadstvister eller brottsoffer trots att det är barn inblandade, utan de får vänta. Under den tiden kan förövaren se till att göra sitt offer helt medellös genom att yrka, begära ändringar, förelägganden och interimistiska domslut om än det ena, än det andra. Många fäder som tvistar är antingen kapitalstarka och vinner av den anledningen, eller också mindre kapitalstarka då de kanske sett till att vara nolltaxerare eller på annat sätt gömma sina inkomster och då får de rättshjälp, som inte har något tak på 100 000 utan är mer gränslöst och på det sättet hjälper samhället dem att Richard-Gardner-terrorisera de ensamstående mammorna och deras livrädda barn. Barnen tillåts inget ombud och det spelar ingen roll vad pappan gjort sig skyldig till mot dem, träffa honom måste de, antingen de vill eller inte.

Barn är en handelsvara och rikast eller mest kriminell och missbrukande vinner, ingendera kategorin stämmer emellertid oftast in på de flesta ensamma mammor som har en psykopat efter sig. Det finns ingen gräns för hur många gånger en pappa kan stämma in mamman för vårdnaden och umgänget i rätten och det utnyttjar förövare. Det finns heller ingen gräns för när ett barn har rätt att säga nej till ”umgänget” för 12-årsgränsen är borttagen, så han kan tvista tills de fått hela barndomen förstörd. Detta sker med det moderatstyrda samhällets goda minne. Det är de som lagstiftat fram hela situationen. Därför ökar barnfattigdomen i racerfart, vilket också är syftet med den moderata familjepolitiken, som inte alls ”missar målet” utan tvärtom träffar rätt i prick. Kvinnorna ska tvingas till beroende av mannen, och tillbaka till hugg och slag, det har man gett sig den på, och snart har man verkligen lyckats. Att man utsett Anti Avsan att formulera den framtida ”jämställdhetspolitiken” talar sitt tydliga språk. En före detta polis ur Norrmalmspiketen och Baseballigan är självklart mest lämpad för detta, ur moderat synvinkel. Han vet hur man handskas med samhällets mest utsatta, så att de håller tyst, för tid och evighet.

Centre for Judicial Excellence vittnar mödrar hur de utsatts för vårdnadstvister från en hämndlysten och stalkande pappa i upp till 20 års tid. Det har slagit sönder deras ekonomi, det har lett till att förövare fått vårdnad och umgänge om barnen, det har också lett till att många kvinnor fråntagits all vårdnad och umgänge, när pappan varit framgångsrik med sina PAS-anklagelser i rätten. Enligt Richard Gardners ”teori” om PAS är ju sådant som anmälningar för våld och övergrepp ”symptom” på att mamman lider av Parental Alienation Syndrome. Hon ska därför fråntas vårdnaden och umgänget, som istället ska gå till den anmälda förövaren.

I USA har nu 25 barn mördats av våldsamma fäder på grund av att rätten tilldömt dem vårdnad eller obevakat umgänge när fäder använt Richard Gardners ”teori” om PAS och hänvisat till att mamman anklagat dem för våldsamhet eller annat olämpligt beteende bara för att frånta pappan rätt att leva tillsammans med eller träffa sina barn.

Så fel hade domstolarna när de trodde på Richard Gardners ”teori” om PAS, Parental Alienation Syndrome/Disorder.

Här lite skandaler om de ”expertvittnen” som i USA hjälpt pappor att plåga mammor och barn med Richard Gardners ”teori” om PAS, och om hur de ljuger med sina ”kvalifikationer” ungefär på samma sätt som Richard Gardner ljög om sina, vilket även kan jämföras med när Michael Alonzo i sin marknadsföring påstått att han är psykolog trots att han inte är det, vilket är ganska allvarligt, då det är en skyddad titel och han inte finns med i Socialstyrelsens register över legitimerade psykologer.

Det kan också jämföras med när Lena Hellblom-Sjögren som ”vittnespsykolog” och sakkunnig i vårdnadstvister svänger sig med titeln Fil dr som hon emellertid tillägnats i ett helt annat ämne än vittnespsykologi, närmare bestämt skrev hon sin doktorsavhandling på ämnet ”demokratin inom arbetarrörelsen”.

Timesunion.com: Therapist’s arrest may mean a review of cases

Allvoices.com: Outraged parents take action against Janelle Burrill

Dr Phil End the Silence on Domestic Violence: Custody Battles

LA Times: Joseph Kenan Child custody expert linked to lewd Web photos

DN Domslut i vårdnadstvister på helt falska kunskaper Linköpings universitet Publication List for Mikael Heimann  Svenska Dagbladet Stora brister i stöd till brottsoffer   Expressen Brottsoffren som ministern glömde  Aftonbladet Sverige 2011: Fattiga barn   Aftonbladet Rädda Barnen: Familjepolitiken missar målet  Aftonbladet Övergreppen mot oss fortsätter i rättssalen  Aftonbladet En Ström av motsägelser   Sveriges Television Barnfattigdomen ökar i Sverige  Svenska Dagbladet Barnfattigdomen i Sverige ökar  Expressen Vart tionde barn lever i fattigdom  DN Barnfattigdomen i Sverige ökar Sveriges Television Bristande familjepolitik ökar barnfattigdom   Aftonbladet Barnfattigdomen är en skam för Sverige  Sveriges Radio Bristande familjepolitik ökar barnfattigdom Aftonbladet Bidrag gynnar rika barn mest Svenska Dagbladet De rika blir allt rikare Larsh Barnfattigdomen – en realitet annarkia Skrämmande nedslag i Alliansens Sverige Kaj Raving Nybro Barnfattigdom – debatten om ett Sverige som sällan syns   Högbergs tankar Privata försäkringar löser inte barnfattigdomen   Alltid rött alltid rätt Långsiktigt tänkande efterlyses  Rabiatfeminism Barnen väljer inte utanförskapet  Umeå universitet Långpendlare skiljer sig oftare IDG Jobbpendlare separerar oftare  Umeå universitet Män tjänar mest på att långpendla  GP Kvinnor förlorar vid långpendling TV4 Långpendling kan leda till separation Nyhetspressen Kvinnor förlorare vid långpendling  DN Långpendlare skiljer sig oftare  Sveriges Television Förslag dela barnbidrag lika Pär Ström Newsmill Hatiska feminister hånar och objektifierar mig DN Förslag dela barnbidrag lika  Svenska Dagbladet  Sydsvenska Dagbladet  E24