Vad är egentligen PAS?

Posts Tagged ‘pedofili’

PAS-teorins spridning är orsaken till att kvinnor inte blir trodda när de polisanmäler våld och hot

In Fathers' Rights Movement, Föräldraalienation, papparättsrörelsen, PAS, PAS/PAD, Richard Gardner on mars 2, 2013 at 5:57 e m

Att kvinnor inte blir trodda och tagna på allvar av svenskt rättsväsende vid anmälningar om våld och hot, har i allra högsta grad med spridningen av Richard Gardners våldsapologetiska och propedofila ”teori” om PAS att göra.

Gardners ”teori”, som helt tydligt påverkat rättsväsendet, pga papparättsrörelsens mångåriga lobbyism till förmån för den, stadgar just att man inte ska tro på kvinnor som anmäler mäns våld och hot, utan istället på olika sätt straffa dem rejält både när de gör anmälningar och när de väljer att lämna en man som misshandlat dem inom relationen, varför presumtionen har gått i riktning mot den i ”teorin” inneboende föreställningen om ”falska anklagelser”. Detta innebär i princip att många kvinnor straffas med döden vid skilsmässa eller separation. Samhället ser då också till, att de eventuella gemensamma barnen får mördaren som vårdnadshavare.

Denna högerkonservativa, kvasivetenskapliga ”teori” om PAS, vilken just avvisats av t ex American Psychiatric Association och vars främsta proponent i Sverige, Lena Hellblom-Sjögren nu hotas med uteslutning ur Psykologförbundet pga sitt oetiska agerande (hon samarbetar även med NKMR – organisationen som vill att rätten till barnaga ska återinföras), har alltså haft ett enormt stort inflytande på svenska domstolar, både i mål om våldtäkt/sexuella övergrepp mot kvinnor och barn och i mål om mäns partnervåld mot kvinnor samt i mål om vårdnad/umgänge, till våldsbrottsutsatta kvinnors och barns nackdel.

Pga spridningen av kvacksalveri”teori”n om PAS har många våldtäktsmän, pedofiler och kvinnomisshandlare kommit undan dels påföljd, dels normala krav som villkor för vårdnad och umgängesrätt.

Våldtäkt beivras knappast längre alls i Sverige, de som varit med och lobbat för ”teorins” spridande är också i många fall de som försvarat ett fruktansvärt näthat mot kvinnor och unga flickor på nätet. Flera av dem har dessutom stark koppling till främlingsfientliga krafter och har också uttryckt sympati med Sverigedemokraterna.

Se Sanningen om PapparättsrörelsenPapparättsrörelsen och den svenska nazismen och 

Nyhetskällor:

Sveriges Radio Mördad kvinna hade nekats besöksförbud

Svenska Dagbladet Skarp kritik mot polis och åklagare

Svenska Dagbladet Varningssignaler före dödligt våld följs inte upp

Sveriges Television Misstänkt erkänner att han varit på platsen

Sveriges Radio Vissa medgivanden från misstänkt mördare

Sveriges Radio Skjuten kvinna hade nekats skydd

Sveriges Television”Magkänsla” avgör vem som får kontaktförbud

Sveriges Television Misstänkt gärningsman anmäldes två gånger

Aftonbladet Förhållandet var katastrof

Aftonbladet Hon kartlades av sin sambo

Sveriges Television Fick nej från åklagaren

Dagens Nyheter Ord mot ord om incestanklagelser

Sveriges Radio Brott mot besöksförbud bestraffas sällan

Sveriges Television Eleverna fick inte lämna skolan

Expressen Kvinna mördad på öppen gata i Göteborg

Sveriges Television Västnytt Kvinna mördad i Göteborg 

Aftonbladet Kvinna skjuten i ansiktet i Göteborg Sveriges Radio

Aftonbladet Kvinna i Vårgårda troligen mördad

Aftonbladet Om näthatet

Sveriges Television Göteborg Kvinna mördad av sin sambo (2006)

Dagens Nyheter 18-årig kvinna mördad i Göteborg

Sveriges Television FP: Hotade kvinnor ska få livvaktsskydd

Sveriges Television Var tredje gymnasieelev har skadat sig själv

Svenska Dagbladet Polisen ser bara till att lagar efterlevs

Annonser

En ”neutral” ståndpunkt?

In Uncategorized on augusti 18, 2011 at 2:57 f m

Det jag kan tycka är falskt med ett nyligt författat inlägg på bloggen ”Cattas bubbla” är att bloggskribenten helt verkar bortse från att samtliga i vad hon benämner ”Grupp B” stöder ett införande av Richard Gardners ”teori” om PAS/PAD – Parental Alienation Syndrome/Parental Alienation Disorder – som bedömningsgrund i vårdnadstvister och barnpsykiatrisk diagnos samt – på sina håll – även som brottsrubricering.

Richard Gardner var uttalat propedofil, och ansåg inte bara att pedofili och incest inte var några brott, utan även att fäder som utsatte sina barn för pedofili och incest skulle känna sig ”stolta”.

Richard Gardner ansåg också att anmälningsplikten skulle avskaffas, och att polisanmälningar av mäns våld mot kvinnor och barn samt av incestbrott är att se som ”symptom” på att PAS/PAD föreligger. Förövaren ska därför inte lagföras, utan istället de som anmäler.

Han ansåg även att de barn som utsattes för incest ofta själva var de som orsakat att brotten ägde rum, då de uppträtt ”förföriskt”.

Man kan därför knappast ha en ”neutral” syn på dessa proponenter i ”Grupp B” utan att samtidigt instämma i, att ett införande av Richard Gardners ”teori” om PAS/PAD är ett lika så gott val som något annat. Och det är ingen ”neutral” ståndpunkt, utan ett ställningstagande för att en legalisering av incest, pedofili, barn- och kvinnomisshandel som samtidigt innebär en kriminalisering av brottsoffer är en godtagbar ståndpunkt, eller till och med en eftersträvandsvärd sådan, då kampen för ett införande av Gardners idéer i svenskt rättsväsende upptar ”Grupp B” sedan många år.

För citat ur Gardners skrifter om PAS/PAD – läs Sanningen om Papparättsrörelsen – Lite mer citat från Richard Gardner

Tidigare inlägg på Sanningen om Papparättsrörelsen:

Gardners och PAS-teorins vattentäta försvar för våld och sexuella övergrepp

”Mamma kommer att bli jätteledsen om du berättar”

Varför har ”teorin” om PAS fått så stort genomslag i svenskt rättsväsende?

Pär Ström och den extrema papparättsrörelsen

Gardners och PAS-teorins vattentäta försvar för våld och sexuella övergrepp

In Fathers' Rights Movement, PAS, Uncategorized on augusti 7, 2011 at 7:17 e m

Idén, att domare, poliser, åklagare och andra inom rättsväsendet som utreder och dömer förövare av sexuella övergrepp själva är förövare eller har pedofila böjelser, är naturligtvis hämtad från propedofile Richard GardnerPAS-teorins grundare.

Anledningen till att han kom upp  med den var förstås för att han lukrativt försörjde sig som ”expertvittne” i vårdnadstvister. Som sådant hade han att tillförsäkra vårdnad och umgängesrätt för sina klienter, som många gånger var dömda förövare av kvinno- och barnmisshandel samt av sexuella övergrepp mot kvinnor och barn.

Därför försökte han misstänkliggöra offren, domare, poliser, åklagare, barnavårdspersonal, psykiatriker, psykologer, terapeuter, familjerättspesonal och till och med den stora allmänheten istället, för att skifta fokus från de förövare han försvarade i rätten, bagatellisera deras brott och istället kriminalisera offren och deras hjälpare.

Citat från Gardners skrifter:

Richard Gardner on

The legal system – including judges:

”There is no question that abuse cases are ”turn ons” for the wide variety of individuals involved in them, the accuser(s), the prosecutors, the lawyers, the judges , the evaluators, the psychologists, the reporters, the readers of the newspapers, and everyone else involvedexcept for the falsely accused and the innocent victim .. Everyone is getting their ‘jollies, .”

Gardner, R.A. (1991). Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (p. 31).

”Judges too may have repressed pedophilic impulses over which there is suppression, repression, and guilt. Inquiry into the details of the case provides voyeuristic and vicarious gratifications .. Incarcerating the alleged perpetrator may serve psychologically to obliterate the judge’s own projected pedophilic impulses.”

Gardner, R.A. (1991). Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (p. 107)

Trots detta löjeväckande bedrägliga resonemang är det ett faktum, att Gardners idéer ätit sig långt in i den svenska rättstillämpningen och det är många våldsutsatta kvinnor och barn som fått och får lida för det.

Det finns numera till och med prejudicerande domar som uttalat stöder sig på Gardners ”teori” om PAS i Sverige.

Mammor blir inte trodda i vårdnadstvister, särskilt när det finns fällande domar om misshandel och övergrepp och omfattande bevisning. Sådant ses tvärtom som ett skäl att misstro mamman. En ny trend är också att mamman helt fråntas vårdnaden, när pappan är dömd för misshandel mot henne, då våldet hon utsatts för av pappan antas ha gjort henne så svag, att vårdnaden av det skälet ges enskilt till förövaren istället (Dagens Juridik 2011-05-03):

Tingsrätten finner att en man som dömts för misshandel mot en kvinna ska anförtros ensam vårdnad om deras gemensamma dotter.

Pappan dömdes sommaren 2010 för två fall av misshandel mot mamman. Domstolen finner dock inte skäl att ifrågasätta pappans förmåga som vårdnadshavare för flickan. Då förutsättningar för gemensam vårdnad helt saknas tillerkänns han nu ensam vårdnad.

Domstolen finner även i samma avgörande att det är pappan som har det största behovet av de tidigare makarnas lägenhet. Tingsrätten konstaterar vidare att det finns flera farhågor för vad ett umgänge mellan mor och dotter skulle medföra, men anser ändå att flickan ska ha umgängesrätt med sin mamma, som själv vitsordat att hon är psykiskt skör och använder ångestdämpande mediciner med anledning av den behandling hennes ex-make utsatt henne för.

Umgänget ska ske vid ett tillfälle var tredje vecka samt vid vartannat höst-, sport- och påsklov, varannan jul- och nyårshelg samt under en vecka varje sommar.”

Enligt Gardner är ju anmälningar om våld och övergrepp ett viktigt ”symptom” på att mamman/barnen lider av PAS, och det är Gardners idéer som styr det svenska rättsväsendet i vårdnadstvisterna, det har Lena Hellblom-Sjögren och papparättsrörelsen med flera sett till.

Det var så han argumenterade för att fällda förövare skulle kunna få vårdnad och umgänge, och den typen av argumentation ger också fällda förövare i Sverige vårdnad och rätt till obevakade umgängen.

Riskbedömningarna lyser med sin frånvaro, så barnen och kvinnorna är helt enkelt tvingade till kontakt med gärningsmannen och ett fortsatt liv under ständigt hot om ytterligare våld och övergrepp.

Anledningen till att det inte ”märks” är för att utsatta kvinnor och barn är skrämda till tystnad med dessa domslut.

Ingen tar upp hur det verkligen förhåller sig: att kvinnomisshandlare regelmässigt får vårdnad och obevakat umgänge. Våldet är
med andra ord helt nedtystat. Särskilt i vårdnadstvisternas domslut, där det döljs bakom formuleringen ”samarbetssvårigheter”. Eller så är pappans våld mot mamman explicit uttalat i fällande domar som nämns i domsluten, som i ovan nämnda fall, men domstolen ger pappan vårdnaden i alla fall, och barnet får knappt träffa sin mamma.

Det är också just den moraliskt upp- och nedvända argumentationen, som lett till att förövare fått vårdnad och obevakat umgänge i USA, domslut som sedan i sin tur lett till att ett stort antal barn dödats av pappan under umgängena.

Dagens JuridikMisshandelsdömd pappa får ensam vårdnad –  SF Weekly ”Illegal Guardians – California Family Courts Helping Pedophiles, Batterers Get Child Custody”  Aftonbladet Breivik trodde att han hade stöd för sina handlingar  Dagens Nyheter  Expressen Breivik öppen för att döda sin egen familj   Dala-Demokraten Breivik och mansrollen   Sveriges Television Pedofilhärva sväller  Aftonbladet Fler gripna i pedofilnätverk  TV4 Nyheterna Två svenskar gripna i gigantisk pedofilhärva    Aftonbladet ”Åkesson låter som en imam”

Lite mer citat från Richard Gardner – Sanningen om Papparättsrörelsen – om PAS kriterier – ”Mamma kommer att bli jätteledsen om du berättar”

Barns rättigheter –  Courageous Kids Network – Suspicio Juli var en mörk månad, augusti ser inte ut att bli bättre 

Inlägget är pingat på Intressant.se

”Mamma kommer att bli jätteledsen om du berättar”

In Barn, PAS/PAD, Uncategorized, Vårdnadstvister on juni 14, 2011 at 12:07 f m

Brottsförebyggande Rådet kommer nu med en uppdaterad rapport om anmälda våldtäkter mot barn. Sedan mitten av 90-talet ska  ”alla samlag och liknande sexuella handlingar med barn under 15 år bedömas som våldtäkt mot barn.”

I rapporten konstateras att hot är vanligare än fysiskt våld mot barnen för att få dem att hålla tyst om våldtäkterna. Mörkertalet när det gäller tonårspojkars utsatthet beräknas vara stort.  Rapporten konstaterar också att ”manliga förövare svarar för nästan samtliga anmälda brott oavsett offrets ålder” och att ”flickor utgör en klar majoritet av offren i samtliga tre åldersgrupper”.

När det gäller våldtäker mot barn i åldersgruppen 0-11 så sker våldtäkerna i hemmet. ”Inom alla åldersgrupperna är förövaren i majoriteten av anmälningarna en person inom den närmaste familjen.”  

Det handlar i första hand om föräldrar och styvföräldrar men även syskon.
Pappor, styvpappor och bröder står för närmare tre fjärdedelar av
anmälningarna inom varje åldersgrupp. Av anmälningarna framkommer
att övergreppen ofta har skett i den gemensamma bostaden. En
stor andel av de resterande brotten har skett i förövarens bostad
och handlar i hög utsträckning om fall där det sexuella övergreppet har skett
i samband med besök hos en förälder som barnet inte
vanligtvis bor hos eller hos mor- eller farföräldrarna respektive
andra släktingar. Oavsett brottsplats visar anmälningarna att det
är vanligt att brotten sker när förövaren är ensam med offret (eller
offren i de fall som förövaren också förgripit sig på syskon, kusiner eller liknande).”

Det som utmärker de ”familjerelaterade” våldtäkerna är att det handlar om upprepade övergrepp.

Den upprepade utsatthet som beskrivs i förhören och fritexterna
ser olika ut både när det gäller frekvens och tidsperiod.
Medan vissa målsägande har svårt att precisera antalet övergrepp
på grund av att de har varit så många berättar
andra om två eller tre övergreppstillfällen. Även i fråga om
tidsperiod finns det en stor spridning. En del målsägande
berättar om övergrepp som har pågått med olika intensitet
under större delen av deras uppväxt. I
andra anmälningar framkommer det att den upprepade utsattheten
har skett under en relativt kort tidsperiod, i ett par fall i någon
veckas tid. I dessa fall har övergreppen ofta skett i samband med
någon form av miljöbyte, som semester, eller  i och med att
offret nyligen har flyttat hem till en 

förälder som hon eller han inte bott med tidigare.”

Under sådana omständigheter anser papparättsrörelsen att det viktigaste är att vi nu fokuserar på kvinnliga förövare av sexbrott mot barn och på ett införande av Richard Gardners propedofila ”teori” om Parental Alienation som bedömningsgrund i vårdnadstvister och barnpsykiatrisk diagnos. Där finns många förövare att försvara, och många utsatta barn att tjäna grova pengar på i vårdnadstvisterna, för PAS-experter och ”barnrättsjurister”. Barn som handelsvara i domstolarna. En ny lukrativ affärsidé, importerad från USA.

Källa: Brottsförebyggande rådet Rapport 2011:6 ”Polisanmälda våldtäkter mot barn”     Brottsförebyggande Rådet ”Ny våldtäktslag fångar upp fler brott mot barn    Pressmeddelande från Brottsförebyggande rådet på Cision Wire

Övriga källor: Sveriges Radio ”Hot vanligare än våld vid sexövergrepp mot barn”   Sydsvenska Dagbladet om att anmälan om överträdelse av besöksförbud inte leder till åtal  SKR ”Barn skyddslöst mot mäns sexuella övergrepp”   Blogg Svensson  Norran ”Sällan fysiskt våld vid barnvåldtäkt”    Vasabladet   Dagens Nyheter ”ÖIS kände till sexanklagelser”   Dagens Nyheter Patrik Sjöberg: ”Direkt kränkande”  Svenska Dagbladet    Expressen   Göteborgs-Posten   Dagens Nyheter ”Örgryte IS kraftsamlar efter avslöjandet”  Aftonbladet ”Killar har försökt prata om detta sedan 1980-talet”  Dagens Nyheter ”Fysiskt våld används sällan vid barnvåldtäkt”    Dagens Nyheter ”Han gav mig pengar för att hålla tyst”    Svenska Dagbladet Rosa bänkar i Rinkeby   Athletics Sports ”Cheer Her Rapist? Let’s Make Noice Over This”  Leadership Council Myths That Place Children At Risk During Custody Litigation  Sveriges Television Holm nytt affischnamn för S   Patrik Sjöberg på SVT Debatt: ”Övergreppen kommer att fortsätta”     Sveriges Television Örgryte kände till anklagelserna mot Viljo    Sveriges Television ”Det är jävligt dåligt”  Sveriges Television ”Fler kommer att träda fram”  Sveriges Television Tog inte saken vidare   Tidningen Kulturen Det du inte såg   Svenska Dagbladet Patrik Sjöberg: ”Fler försökte anmäla”  Sveriges Radio Öis kände till anklagelserna mot Nousiainen

Pär Ström ”Mansförtryck, kvinnovälde” (s 111) , Genus-Nytt Pär Ström ”Kvinnor bakom 95 % av sexövergreppen”

Detta inlägg är pingat på Intressant

Papparättsrörelsen, Moderaterna och barnfattigdomen hänger samman

In Uncategorized on juni 8, 2011 at 10:54 e m

De som ivrar för att pedofilförsvararen Richard Gardners ”teori” om PAS, Parental Alienation Syndrome, ska godkännas som bedömningsgrund i domstol i vårdnadstvister, och som barnpsykiatrisk diagnos, är också de som allra ivrigast ivrar för att ensamstående mödrars ekonomi ska skjutas i sank. Vad det handlar om är att omöjliggöra för misshandlade kvinnor och barn att fly undan sin förövare. Det betyder i många fall döden, och i varje fall ekonomisk undergång. I båda fallen är det samhällets juridiska instanser och myndigheter som är ansvariga för att så sker, vilket innebär att misshandlade kvinnor och deras barn utsätts för allvarliga brott mot sina mänskliga rättigheter.

Den moderate riksdagsmannen, tillika rådmannen och före detta polisen (bland annat medlem i den så kallade BaseballiganAnti Avsan som aktivt hjälper papparättsrörelsen beträffande införandet av PAS som bedömningsgrund i vårdnadstvister är samtidigt också, tillsammans med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, den som är satt att formulera moderaternas framtida jämställdhetspolitik. Med ”jämställdhet” menas då att redan fattiga ensamstående mödrar även ska fråntas underhållsstöd, genom obligatorisk gemensam vårdnad, samt tvingas dela barnbidrag med en pappa som genom den gemensamma vårdnaden då kommer att slippa betala underhåll för sina barn, vilket är ett av papparättsrörelsens huvudmål.

Redan uppgår pappors skulder för obetalda underhåll till enorma belopp, det är också visat att Föräldrabalken inte följs överhuvudtaget. Där stadgas det att föräldrarna ska bidra till barnets försörjning med ”sin samlade ekonomiska förmåga”. Det gäller inte för pappor. De behöver bara betala 1273 hur mycket de än tjänar, men barnbidraget, det ska de plötsligt ha hälften av, trots att de redan nu mycket långt ifrån uppfyller sin lagstadgade ekonomiska skyldighet gentemot barnen. Så ser moderat ”jämställdhet” ut. Kvinnors yrken och utbildningar lönediskrimineras systematiskt, lika lön för lika arbete gäller inte heller, då den individuella lönesättningen används som kryphål för att kollektivt ge män betydligt högre löner inom samma yrke, bidragen ska sen ändå gå lika till pappan, som dessutom ska slippa betala underhåll. De ”medeltida förhållanden” som Willie Crafoord pratar om i Aktuellt är det männen som vill föra oss blixtsnabbt tillbaka till. För inte nog med att pappor ska få tjäna grovt både på den könsdiskriminerande värderingen av yrken och utbildningar, samt dela alla bidrag, de får med Gardner-agendan som sedan länge råder i domstolarna slå och våldta sina ex och barnen också, utan att mista vare sig vårdnad eller umgänge. Det kan man verkligen kalla sant ”medeltida förhållanden”.

Den ”gemensamma” vårdnaden blir sedan med den utbredda manliga långpendlingen inte gemensam annat än i juridisk mening vilket fritar fäder från skyldigheten att betala underhåll. Vardagsslitet med själva den fysiska omvårdnaden om barnen lämnar pappan även i fortsättningen över med varm hand till mamman. Förutom i de fall där pappan (av ekonomiska skäl) utan någon som helst hänsyn till barnens väl och ve kräver växelvis boende, det vill säga att barnen, hur små de än är, ska tvingas byta adress varannan vecka.

Ingen vuxen skulle acceptera att tvingas flytta fram och tillbaka fyra gånger i månaden, men barn, och då särskilt de allra minsta, får man hantera precis hur som helst i det moderat ”jämställda” Sverige. Detta trots att expertis visar att det är skadligt särskilt när det gäller så kallade ”infekterade” skilsmässor. Socialstyrelsen vilar på helt felaktiga rön om barns minneskapacitet i sina bedömningar att mycket små barn har bristfällig minneskapacitet, vilket inte alls stämmer.

Att driva vårdnadstvister är också ett effektivt sätt att se till så att redan fattiga ensamstående mödrar får noll pengar att köpa mat och kläder för till barnen plus en gedigen skuldbörda att släpa på för resten av livet. Moderaterna har naturligtvis även sett till att ta bort möjligheten till rättshjälp genom att hänvisa till det så kallade ”rättsskyddet” i hemförsäkringen där samtliga försäkringsbolag emellertid har ett tak på 100 000 vilket gör det till en lätt sak för vårdnadstvistande fäder att vinna på walk-over. De flesta skötsamma kvinnor har ju en hemförsäkring så de blir hänvisade till den när förövaren driver tvister som varar i åratal.

Domstolarna, som moderaterna sett till att underbemanna har ärenden som ligger i drivor och de prioriterar inte vårdnadstvister eller brottsoffer trots att det är barn inblandade, utan de får vänta. Under den tiden kan förövaren se till att göra sitt offer helt medellös genom att yrka, begära ändringar, förelägganden och interimistiska domslut om än det ena, än det andra. Många fäder som tvistar är antingen kapitalstarka och vinner av den anledningen, eller också mindre kapitalstarka då de kanske sett till att vara nolltaxerare eller på annat sätt gömma sina inkomster och då får de rättshjälp, som inte har något tak på 100 000 utan är mer gränslöst och på det sättet hjälper samhället dem att Richard-Gardner-terrorisera de ensamstående mammorna och deras livrädda barn. Barnen tillåts inget ombud och det spelar ingen roll vad pappan gjort sig skyldig till mot dem, träffa honom måste de, antingen de vill eller inte.

Barn är en handelsvara och rikast eller mest kriminell och missbrukande vinner, ingendera kategorin stämmer emellertid oftast in på de flesta ensamma mammor som har en psykopat efter sig. Det finns ingen gräns för hur många gånger en pappa kan stämma in mamman för vårdnaden och umgänget i rätten och det utnyttjar förövare. Det finns heller ingen gräns för när ett barn har rätt att säga nej till ”umgänget” för 12-årsgränsen är borttagen, så han kan tvista tills de fått hela barndomen förstörd. Detta sker med det moderatstyrda samhällets goda minne. Det är de som lagstiftat fram hela situationen. Därför ökar barnfattigdomen i racerfart, vilket också är syftet med den moderata familjepolitiken, som inte alls ”missar målet” utan tvärtom träffar rätt i prick. Kvinnorna ska tvingas till beroende av mannen, och tillbaka till hugg och slag, det har man gett sig den på, och snart har man verkligen lyckats. Att man utsett Anti Avsan att formulera den framtida ”jämställdhetspolitiken” talar sitt tydliga språk. En före detta polis ur Norrmalmspiketen och Baseballigan är självklart mest lämpad för detta, ur moderat synvinkel. Han vet hur man handskas med samhällets mest utsatta, så att de håller tyst, för tid och evighet.

Centre for Judicial Excellence vittnar mödrar hur de utsatts för vårdnadstvister från en hämndlysten och stalkande pappa i upp till 20 års tid. Det har slagit sönder deras ekonomi, det har lett till att förövare fått vårdnad och umgänge om barnen, det har också lett till att många kvinnor fråntagits all vårdnad och umgänge, när pappan varit framgångsrik med sina PAS-anklagelser i rätten. Enligt Richard Gardners ”teori” om PAS är ju sådant som anmälningar för våld och övergrepp ”symptom” på att mamman lider av Parental Alienation Syndrome. Hon ska därför fråntas vårdnaden och umgänget, som istället ska gå till den anmälda förövaren.

I USA har nu 25 barn mördats av våldsamma fäder på grund av att rätten tilldömt dem vårdnad eller obevakat umgänge när fäder använt Richard Gardners ”teori” om PAS och hänvisat till att mamman anklagat dem för våldsamhet eller annat olämpligt beteende bara för att frånta pappan rätt att leva tillsammans med eller träffa sina barn.

Så fel hade domstolarna när de trodde på Richard Gardners ”teori” om PAS, Parental Alienation Syndrome/Disorder.

Här lite skandaler om de ”expertvittnen” som i USA hjälpt pappor att plåga mammor och barn med Richard Gardners ”teori” om PAS, och om hur de ljuger med sina ”kvalifikationer” ungefär på samma sätt som Richard Gardner ljög om sina, vilket även kan jämföras med när Michael Alonzo i sin marknadsföring påstått att han är psykolog trots att han inte är det, vilket är ganska allvarligt, då det är en skyddad titel och han inte finns med i Socialstyrelsens register över legitimerade psykologer.

Det kan också jämföras med när Lena Hellblom-Sjögren som ”vittnespsykolog” och sakkunnig i vårdnadstvister svänger sig med titeln Fil dr som hon emellertid tillägnats i ett helt annat ämne än vittnespsykologi, närmare bestämt skrev hon sin doktorsavhandling på ämnet ”demokratin inom arbetarrörelsen”.

Timesunion.com: Therapist’s arrest may mean a review of cases

Allvoices.com: Outraged parents take action against Janelle Burrill

Dr Phil End the Silence on Domestic Violence: Custody Battles

LA Times: Joseph Kenan Child custody expert linked to lewd Web photos

DN Domslut i vårdnadstvister på helt falska kunskaper Linköpings universitet Publication List for Mikael Heimann  Svenska Dagbladet Stora brister i stöd till brottsoffer   Expressen Brottsoffren som ministern glömde  Aftonbladet Sverige 2011: Fattiga barn   Aftonbladet Rädda Barnen: Familjepolitiken missar målet  Aftonbladet Övergreppen mot oss fortsätter i rättssalen  Aftonbladet En Ström av motsägelser   Sveriges Television Barnfattigdomen ökar i Sverige  Svenska Dagbladet Barnfattigdomen i Sverige ökar  Expressen Vart tionde barn lever i fattigdom  DN Barnfattigdomen i Sverige ökar Sveriges Television Bristande familjepolitik ökar barnfattigdom   Aftonbladet Barnfattigdomen är en skam för Sverige  Sveriges Radio Bristande familjepolitik ökar barnfattigdom Aftonbladet Bidrag gynnar rika barn mest Svenska Dagbladet De rika blir allt rikare Larsh Barnfattigdomen – en realitet annarkia Skrämmande nedslag i Alliansens Sverige Kaj Raving Nybro Barnfattigdom – debatten om ett Sverige som sällan syns   Högbergs tankar Privata försäkringar löser inte barnfattigdomen   Alltid rött alltid rätt Långsiktigt tänkande efterlyses  Rabiatfeminism Barnen väljer inte utanförskapet  Umeå universitet Långpendlare skiljer sig oftare IDG Jobbpendlare separerar oftare  Umeå universitet Män tjänar mest på att långpendla  GP Kvinnor förlorar vid långpendling TV4 Långpendling kan leda till separation Nyhetspressen Kvinnor förlorare vid långpendling  DN Långpendlare skiljer sig oftare  Sveriges Television Förslag dela barnbidrag lika Pär Ström Newsmill Hatiska feminister hånar och objektifierar mig DN Förslag dela barnbidrag lika  Svenska Dagbladet  Sydsvenska Dagbladet  E24

Andan i Gardners ”teori” om PAS

In Barn, Fathers' Rights Movement, Vårdnadstvister on mars 10, 2011 at 2:57 f m

Om man riktigt vill fånga andan i Richard Gardners ”teori” om PAS och hur den yttrar sig i sättet att argumentera hos de som försvarar den, och vill införa den som barnpsykiatrisk diagnos och bedömningsgrund i vårdnadstvister och familjerättsliga vårdnadsutredningar, så får man börja med grundstenarna för den fullt konstruerade överbyggnaden: Att legalisera brott och kriminalisera brottsoffer.

För att förstå dessa grundsatsers orimlighet, i all sin ofattbara omfattning, kan man inledningningsvis konstatera, att förespråkarna talar som om denna helomvändning var en självklar sak, för alla. Mammor som anmäler övergrepp och våld ljuger, barn far mer illa av att skiljas från en förälder än de gör av att utsättas för sexuella övergrepp och våld, påstår man tvärsäkert i papparättsrörelsen. Som om de visste detta, och som om de som utsatts inte har någon talan, och absolut inte mamman. Om ingen säger emot blir argumentationen ännu extremare och mer förvriden. På vissa hemsidor har jag till och med sett PAS-ivrare som påstår, att ‘utsätta ett barn’ för ”PAS” är värre än mord.

De pratar över huvudet på brottsoffer, om små barn som varit utsatta för värsta tänkbara övergrepp och om våldsutsatta kvinnor, på ett för vanliga människor komplett obegripligt sätt. Moralens naturlagar upphävs lättvindigt och utan tillstymmelse till tvekan. De fasthåller den orimligt diskuterande tonen, utan att visa minsta empati med offren, annat än rent pliktskyldigast, om ens det. När jag försökte fundera ut vad de utsätter sin omgivning för, när de resonerar på det här illegala sättet, råkade jag stöta på följande text, skriven av en psykolog, Stefan Sandström: ”Därför blir man sadist”:

”Bakom fenomen som mäns våld mot kvinnor, pedofili, mobbning, seriemord och fascism döljer sig en gemensam faktor – sadism.”

”Fromm ansåg att motivationen till sadism och till sadistiska beteenden låg i att sadisten led av ‘hjärtats impotens’ (läs t.ex. hans bok ‘Den destruktiva människan’). När man inte kan beröra någon med kärlek kan man i alla fall framkalla en reaktion genom att skada och plåga. Sadisten utmärker sig genom att angripa de svaga, medan han respekterar de starka.”

”Själv har jag byggt vidare på Fromm i min nyutkomna bok (‘Våld och hot i vård, omsorg och socialtjänst’, Gothia förlag 2007). Istället för att bara se ‘hjärtats impotens’ bakom sadismen, ser jag upplevelsen av vanmakt.”

”Logiken bakom vanmaktsteorin är ganska enkel: När man upplever stor vanmakt kan man frigöra sig från känslan genom att man utövar makt mot andra människor. (Man bossar runt dem, kör med dem, misshandlar, förtrycker och plågar dem). Den som utövar makt är ju inte vanmäktig”

”På så vis kan man flytta känslan av vanmakt från sig själv till andra. På så vis kan man med Nietzsches ord säga att sadistens botemedel mot vanmaktskänslorna är ‘der wille zur macht’, maktlystnad.”

”Sadismen visar sig i många fenomen som t.ex. i skolmobbning, där man väljer ut de svaga, de som är annorlunda, för att bli mottagare för mobbarnas vanmaktskänslor. Hustrumisshandlaren driver sin kvinna till vanmakt genom våld och hot. Pedofilen överför sin vanmakt till de små barn som han våldför sig på. Och seriemördaren skapar en stor och generaliserad vanmakt i en hel bygd.”

”Våldtäkter, barnmisshandel, sextrakasserier – listan kan göras lång. När man skärskådar förövarna till sådant våld finner man just sådana svåra trauman från uppväxtåren. Ofta är det offren som sedan blir förövarna – ett skäl att ändå känna empati med dem.

Fromm visar att även en kultur kan vara sadistisk. Detta är ju självklart när man betraktar nazi-Tyskland och Italien under Mussolini. Svagheten sågs som en varböld som skulle skäras bort, genom att de ‘mindervärdiga’ helt enkelt likviderades. I en organisation kan det råda en sadistisk kultur som visar sig i strukturfascism och hackordning. Mottot är: Slicka uppåt och sparka neråt.

När man möter sadister på det individuella planet måste man gaska upp sig. Att visa svaghet innebär att man inte respekteras. Man blir föraktad. Därför måste man visa styrka och vara tydlig med sina gränser. På sikt behöver sadisten bearbeta de traumatiska händelserna som ligger bakom tillståndet för att friskna till. En sadistisk kultur/ideologi motverkas av demokrati, pluralism och öppenhet.”

Vi har därför stor anledning att prata om vad den svenska papparättsrörelsen håller på att införa i svensk lagstiftning. Gardners ”teori” om PAS diskuteras just nu i USA, och man redovisar där öppet vad den har lett till, efter att ha tillåtits vara styrande för domstolsbeslut och vårdnadsutredningar.

Det har nämligen fått katastrofala resultat. Sju barn har på kort tid mördats av fäder, som fått vårdnad och rätt till obevakat umgänge, trots mammans och barnens anmälningar, många gånger har det även skett trots domar om våld och övergrepp, för att pappan hyrt in ‘expertvittnen’ med Gardners ”teori” om PAS som specialitet, som i rätten intygat att mamman utsätter barnen för PAS – Parental Alienation Syndrome, ofta utan att ens ha träffat barnet.

Den artikel jag hänvisar till är inte någon lättvindig hatartikel mot fäder, utan en noggrann genomgång av rättsfall och faktiska följder av PAS som bedömningsgrund. Särskilt belyses ett aktuellt fall, Katie Tagle, vars son mördades av pappan för att domstolen inte lyssnat till henne, när hon berättade att pappan hade hotat döda deras gemensamma barn och till slut verkställde hotet:  SF Weekly, ”Illegal Guardians – California Family Courts Helping Pedophiles, Batterers Get Child Custody” [2011-03-02].

Gardners ”teori” om PAS, och dess rättskränkande och pseudovetenskapliga kriterier för när PAS skall anses föreligga, är orsaken. Det visade också Dr Phil i en genomgång av sju fall, där barn mördats av samma anledning; att rättsväsendet inte lyssnat på mamman, med hänvisning till PAS.

När en kvinna eller ett barn i samband med en vårdnadstvist berättar att de blivit utsatta för våld, så viftas det helt sonika bara bort, utan att påståendena kontrolleras. Det leder då till domstolsbeslut, som innebär grava kränkningar av både mammans och barnens grundläggande rättigheter.

Ofta visar det sig i efterhand, när tragedin redan är ett faktum, att mamman och barnen försökt påtala mannens våld i familjen under lång tid. Utan att någon lyssnat, på grund av att man blint anammat Gardners vansinniga idéer om PAS, Parental Alienation Syndrom (går även under namnet Parental Alienation, Parental Alienation Disorder).

Psykolog Stefan Sandström: ”Därför blir man sadist” Svenska Dagbladet Fotbollen ratar bögar och kärringar, TV4 Passar inte bögar in i fotbollens machokultur TV4 Kvinnors njutning är tabu SVT Debatt Polisen kom inte när Carla dödades av sin exman SVT Debatt Se programmet Hur länge ska samhället acceptera att 17 kvinnor varje år mördas av sina män?

Lite mer citat från Richard Gardner

In Barn, Fathers' Rights Movement, papparättsrörelsen, PAS, PAS/PAD, Richard Gardner, Vårdnadstvister on mars 4, 2011 at 6:30 e m

Det finns människor som hävdar att Richard Gardner, skaparen av ”teorin” om ”Parental Alienation” (som den svenska papparättsrörelsen vill införa som barnpsykiatrisk diagnos och bedömningsunderlag i vårdnadsutredningar och vårdnadstvister), inte alls försvarade pedofili och incest.

Mer citat från Richard Gardner behövs tydligen för att belägga vad Peter Jamison skriver om vad användningen av ”teorin” om Parental Alienation som beslutsunderlag i vårdnadstvister lett till, i SF Weekly, ”Illegal Guardians – California Family Courts Helping Pedophiles, Batterers Get Child Custody” [2011-03-02].

Därför publiceras här ett antal citat från Richard Gardners skrifter:

Pedophilia ”is a widespread and accepted practice among literally billions of people.”

Gardner, R.A. (1986). Child Custody Litigation: A Guide for Parents and Mental Health Professionals . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, (p. 93)

”Pedophilia has been considered the norm by the vast majority of individuals in the history of the world.”

Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (p. 592-3)

”It is because our society overreacts to it [pedophilia] that children suffer.”

Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (pp. 594-5)

Children are naturally sexual and may initiate sexual encounters by ”seducing” the adult .

Gardner, R.A. (1986). Child Custody Litigation: A Guide for Parents and Mental Health Professionals. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics (p. 93)

If the sexual relationship is discovered, ” the child is likely to fabricate so that the adult will be blamed for the initiation .”

Gardner, R.A. (1986). Child Custody Litigation: A Guide for Parents and Mental Health Professionals. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics (p. 93).

Sex abuse is not necessarily traumatic; the determinant as to whether sexual molestation will be traumatic to the child, is the social attitude toward these encounters.

Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (pp. 670-71)

Gardner om terapi med barn som utsätts för sexuella övergrepp av sin far:

In such discussions the child has to be helped to appreciate that we have in our society an exaggeratedly punitive and moralistic attitude about adult-child sexual encounters”

Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics.(p. 572).

[Översättning till svenska: ”I sådana samtal måste barnet få hjälp att förstå, att vi i vårt samhälle har en överdrivet fördömande och moraliserande attityd beträffande sexuella möten mellan vuxna och barn”]

The child should be told that there is no such thing as a perfect parent. ”The sexual exploitation has to be put on the negative list, but positives as well must be appreciated”

Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics.(p. 572)

Gardner om mödrar som upptäcker att fadern begått sexuella övergrepp på deras gemensamma barn:

”Perhaps she can be helped to appreciate that in the history of the world his behavior has probably been more common than the restrained behavior of those who do not sexually abuse their children.”

Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (pp. 585)

”Her increased sexuality may lessen the need for her husband to return to their daughter for sexual gratification.”

Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (p. 585)

Gardner fråntar med andra ord förövaren ansvaret för de sexuella övergreppen och skyller på modern och barnet.

Gardner om terapi med förövaren:

Therapy with the father should not be spent focusing on the primary problem (I.e., sexual molestation). Instead, therapy should be spent ”talking about other things” as the goal of therapy is ”to help people forget about their problems”

Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (pp. 585-592)

He has to be helped to appreciate that, even today, it [pedophilia] is a widespread and accepted practice among literally billions of people. He has to appreciate that in our Western society especially, we take a very punitive and moralistic attitude toward such inclinations. He has had a certain amount of back (sic) luck with regard to the place and time he was born with regard to social attitudes toward pedophilia.

Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (p. 593)

He has had bad luck with regard to the place and time he was born with regard to social attitudes toward pedophilia. However, these are not reasons to condemn himself.

Gardner, R.A. (1991). Sex Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (p. 119)

Åtgärder som Gardner föreslår för att komma till rätta med ‘problemet’:

  • Abolish mandated reporting of child sexual abuse.
  • Do away with immunity for reporters of child abuse.
  • Create federally-funded programs to assist those claiming to have been falsely accused of child sexual abuse.

[Översättning till svenska:

  • Avskaffa anmälningsplikt när det gäller sexuella övergrepp mot barn
  • Avskaffa anonymitet för anmälare av barnmisshandel
  • Skapa statligt finansierade program som hjälper de som hävdar att de blivit falskt anklagade för sexuella övergrepp mot barn]

Gardner, R.A. (1995). Written testimony on HR3588 – Proposed revision of the child abuse prevention and treatment act (CAPTA) (Public Law 93-247).

Enligt Gardner så är ju alla som anklagas för sexuella övergrepp mot barn ”falskt anklagade” eftersom pedofili och incest enligt hans synsätt inte är något ”övergrepp” utan endast ett naturligt beteende som inte ska straffas.

Sammanfattning: Hur kunde det bli så här?

In "Otillbörlig påverkan", Barn, Fathers' Rights Movement, Föräldraalienation, papparättsrörelsen, PAS, PAS/PAD, Richard Gardner, Vårdnadstvister on januari 20, 2011 at 9:04 e m

En bra början till ett bättre skydd för utsatta barn vore att se till så att inte pedofiler får vårdnad och obevakat umgänge, men sådana skyddsåtgärder har ju papparättsrörelsen satt stopp för då de istället sett till att indoktrinera hela rättsväsendet med den ökände pedofil- och incestförsvararen Richard Gardners ”teorier” om PAS.

Richard Gardner, som är upphovsmannen till ’teorin’ om PAS, var alltså en rättspsykiater i USA som uteslutande försörjde sig som välavlönat ‘expertvittne’ åt vårdnadstvistande fäder i tvister om vårdnad och umgänge. Många gånger anlitades han av dömda förövare. Han snickrade därför ihop en ‘teori’ som skulle möjliggöra att även förövare kunde få vårdnad och obevakat umgänge, ‘teorin’ om ”Parental Alienation Syndrome” – PAS, eller som det också kallas av den militanta papparättsrörelsen ”Parental Alienation Disorder” – PAD. I Sverige har papparättsrörelsen försökt mörka associationerna till Richard Gardner (då han var en uttalad försvarare av incest och pedofili) genom att döpa om hans ‘teori’ och idéer om PAS till ‘föräldraalienation’ eller ‘otillbörlig påverkan’.

Teorin går i korta ordalag ut på att man anammar synsättet att kvinnor och mammor som anmäler våld och övergrepp ljuger för att mota undan pappan – barnet utsätts då, enligt Gardner, för PAS, eftersom pappan därmed blir ‘negativt omtalad’ eller fjärmad från barnet. Problemet är ju bara att i de fall där det förekommit våld och övergrepp så är detta ju helt nödvändiga åtgärder. Ytterligare ett problem ifall man anammar detta synsätt är att ‘teorin’ leder till att mammor och barn misstänkliggörs ifall de berättar om våld och övergrepp, och blir då inte trodda, får därför inget skydd trots allvarliga hot och övergrepp. Detta förstärks ännu mer av att anmälningar om våld och övergrepp enligt Gardner ses som ett av ‘symptomen’ på att PAS föreligger.

En sådan mamma skall då, i ‘svåra fall’, enligt Gardners ‘teori’ om PAS, fråntas vårdnaden som istället skall övergå till pappan. Och handlar det då om en dömd förövare vilket det inte sällan gjorde i de fall där Richard Gardner blev anlitad, blir slutresultatet det (ifall domstolen tror på fadern och hans ‘expertvittne’ Gardner, vilket den många gånger gjorde) att vårdnaden går över till förövaren och barnet skiljs från sin mamma, vilket alltså betydde att fadern vann målet samtidigt som Gardner garanterades en fortsatt lukrativ tillströmning av klienter.

De som vill införa PAS som bedömningsgrund i Sverige är bland annat Lena Hellblom-Sjögren som samarbetat nära med Föreningen Pappa-Barn och NKMR, som i sin tur även ”slåss för att barnen ska få stryk” som en Aftonbladetartikel uttryckte det. NKMR vill alltså återinföra föräldrars rätt att aga sina barn.

Lena Hellblom-Sjögren har också hållit föredrag om PAS hos stiftelsen Rättsstatens Vänner som verkar vara inne på samma linje. Den instiftades av framlidne uppsalaprofessorn i civilrätt Anders Agrell som i många år även engagerade sig för resning för ”läkaren och obducenten”. Någon som verkar måna väldigt mycket i denna riktning tycker jag också verkar vara förre justitiekanslern Lambert.

Lena Hellblom-Sjögren (”expertvittne”) som alltså samarbetat mycket med papparättsrörelsen, t ex föreningen Pappa-Barn, har skrivit artiklar och propagerat för PAS, både i Juridisk Tidskrift – som advokater, jurister och domare regelmässigt läser – men även i Psykologtidningen, som ju var och varannan personal inom vård och socialtjänst läser. Hon har också hållit föredrag om PAS på Advokatsamfundet, och haft stort genomslag. PAS genomsyrar därför nu domstolarnas bedömningar i vårdnadstvister, och även i andra mål om sexuella övergrepp mot barn, i synnerhet har familjerätterna också påverkats. Riskbedömnignar görs inte i någon nämndvärd utsträckning, vare sig av dem eller domstolarna. När man får kännedom att barn far illa hos pappan under umgänge eller annars vidtas inga åtgärder, hur illa det än ser ut, eftersom umgänge/vårdnad bedömts som barnets bästa av domstol.

Sen har vi hela nätfloran som sympatiserar med ovanstående och hela tiden nämner dem på sina bloggar; det är Ingrid Carlqvist, Daddys blogg (som själv obekymrat har hängt ut sekretessbelagda och känsliga uppgifter om sitt eget barn på nätet till allmän beskådan), Mr Galahad, Pelle Billing, Per Ström (arbetar på tankesmedjan Den Nya Välfärden med koppling till Svenska Arbetsgivareföreningen samt i regeringens IT-råd), Dads r us, Pappa-liv, UmgängesättsFöräldrarnas Riksförening UFR, den självutnämnde ”Pappaombudsmannen” Arne Wirén, självklart också Michael Alonzo (som lobbat i Almedalen tillsammans med Lena Hellblom-Sjögren för införandet av PAS, samt även hållit föredrag för Sveriges samlade socialtjänster på årligt forum för att påverka dem att använda PAS som bedömningsgrund i sina familjerättsliga utredningar, så att fler fäder (även i fall där mamman eller barnen ”påstår” att pappan utsatt dem för våld och övergrepp) ska få vårdnad och obevakat umgänget trots dessa omständigheter, som istället alltså beskrivs som att mamman och barnen då lider av PAS; ”expertvittnet” Richard Gardners smarta sätt att tjäna pengar åt sig själv och en hel kader av likadana ”expertvittnen”.

Nu står en likadan kader i startgroparna i Sverige och vill att PAS införs, för då föds en ny lukrativ födkrok för dem själva, så de kan tjäna riktigt mycket pengar på det här.

Det gäller ”vittnespsykologer” (som Lena Hellblom-Sjögren), familjerättsjurister – som Ruby Claesson, ordförande i NKMR (som ”slåss för att barnen ska få stryk”), försvarsadvokater, självutnämnda men icke juridiskt utbildade ”juridiska ombud” som ”Pappaombudsmannen”, Michael Alonzo har startat juridisk byrå med en utbildad jurist, dock utan att själv vara jurist, ”barnrättsjurister” och en mängd andra typiska yrkesbenämningar bakom vilka döljer sig förespråkare av Gardners PAS-agenda. Anledningen? För att de ska berika sig genom höga arvoden som ”expertvittnen” och ”PAS-experter” i vårdnadstvister.

I USA har det gått så långt att till och med Dr Phil har tagit upp Gardner och hans ‘koncept’ PAS i ett program ”Crisis in Family Court” med anledning av att sju barn på kort tid mördats av fäder som fått vårdnad och obevakat umgänge med hänvisning till Gardners ”teorier” om PAS framförda av ”expertvittnen” som arbetat för fädernas räkning i domstolen och sett till att de fått både vårdnad och umgänge, trots att de var en fara för barnen. I sju av de fallen ledde det alltså till att barnen mördades, vilket Dr Phil tog upp i programmet.

Så här säger Richard Gardner om hur han tänker sig ‘terapi’ för familjepedofilen som begått övergrepp mot sina barn:

”He has to be helped to appreciate that, even today, it [pedophilia] is a widespread and accepted practice among literally billions of people. He has to appreciate that in our Western society especially, we take a very punitive and moralistic attitude toward such inclinations. He has had a certain amount of back (sic) luck with regard to the place and time he was born with regard to social attitudes toward pedophilia.”

Källa: Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (p. 593).

Översatt till svenska: ”Han [fadern] måste få hjälp att förstå att det till och med i dag är ett utbrett och accepterat beteende bland bokstavligt talat miljarder människor. Han [fadern] måste förstå att man, särskilt i vårt västerländska samhälle, intagit en mycket fördömande och moraliserande attityd mot sådana böjelser. Han har helt enkelt haft ett visst mått av otur när det gäller platsen och tiden han fötts in i beträffande sociala attityder mot pedofili”.

Vidare säger Gardner beträffande terapi för modern och hustrun till familjepedofilen:

”Perhaps she can be helped to appreciate that in the history of the world his behavior has probably been more common than the restrained behavior of those who do not sexually abuse their children.”

Källa: Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (pp. 585)

Översatt till svenska: ”Kanske kan hon få hjälp att förstå att hans beteende historiskt sett förmodligen varit vanligare än det återhållsamma beteendet hos dem som inte förgriper sig sexuellt på sina barn”.

Föreningen Pappa-Barn och papparättsivrarna har lobbat hårt mot politiker, och fått t ex en moderat Fredrik Schultze med flera, att motionera och verka för införandet av PAS i Sverige.

Det är också del av en högerkonservativ politisk agenda som många gärna vill se förverkligad även här i Sverige.

SVT Debatt Docent och psykiater: ”Lägg ner denna pucko-myndighet” Uppdrag Granskning Mer på SVT Debatt: ”SBU vilseleder om pedofiler” Chatt om pedofilen i Sundsvall Socialtjänsten missade övergrepp Pedofilen: ”Det som hände kan jag inte ändra” Pedofilens dotter berättar för att hjälpa andra utsatta Debatt live på webben torsdag

Bättre att hänga ut pedofilernas försvarare

In "Otillbörlig påverkan", Barn, Fathers' Rights Movement, Föräldraalienation, papparättsrörelsen, PAS, PAS/PAD, Richard Gardner, Uncategorized, Vårdnadstvister on januari 20, 2011 at 7:32 f m

Med anledning av onsdagens Uppdrag Granskning så ställs frågan: Hur kunde det ske? Ja, det är inte så konstigt att pedofiler får generösare permissioner än vad reglerna medger, för pedofilförsvaret har satt sig i väggarna på det svenska rättsväsendet.

Vad gäller papparättsrörelsen i Sverige och dess lobbying för att införa pedofilförsvararen Richard Gardners ”teorier” om PAS som bedömningsgrund i familjerättsliga vårdnadsutredningar, ”diagnos” inom barn- och ungdomspsykiatrin samt framför allt som beslutsunderlag i domstol, så är ”expertvittnet” och vittnespsykologen Lena Hellblom-Sjögren ett nav.

Därför är det viktigt att närmare granska vilka hon samarbetar med, när hon inte är upptagen med sitt samarbete med papparättsrörelsen vill säga.

1. NKMR, Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter, de som ”slåss för att barnen ska få stryk”, de vill med andra ord återinföra barnagan i Sverige. Senast 21 augusti 2010 deltog Lena Hellblom-Sjögren i deras ”symposium” i Göteborg med ett anförande om PAS.

2. 19 april 2010 deltog hon också i ett seminarium ” i Uppsala ”Rättssäkerhet i vågskålen & Juridiken och psykologin” hållet av stiftelse ”Rättsstatens vänner” med ett anförande om PAS. Där listades även följande föredrag och föredragshållare:

Domstolarnas ”blockering”
Brita Sundberg-Weitman, f.d. hovrättsråd
Rigmor Robèrt, läkare och psykoterapeut

Presentation av Stiftelsens projekt rörande domstolars
psyklogiska föreställningar
i sexualbrottmål.
Thérèse Juel, journalist
Thomas Wettergren, samhällsvetare

Beskrivning av projektet rörande domstolars
psykologiska föreställningar i sexualbrottmål

Thérèse Juel, journalist
Thomas Wettergren, samhällsvetare

Rättsstaten och sanningen
Stig Centerwall, advokat

Vårdnadsmål och sexualbrottmål
Lena Hellblom Sjögren,
dr.leg. psykolog

Utsagepsykologin inom rättsväsendet
Nils Wiklund, docent rättspsykologi

Barnkonventionen i bakvatten
Bertil Wennergren, f.d. regeringsråd”

3. Av dem finner vi sedan ”samhällsvetaren” Thomas Wettergren även i en annan organisation, OMO – ord mot ord, som även den hänvisade till redan nämnda NKMR (innan siten OMO – omoa.se plötsligt togs bort), dock låter han villigt NKMR publicera sina texter som kan ses här ”med författarnas benägna tillstånd” (medförfattare Gunvor Wallin ”pensionerad juris professor”). Och texten som de publicerar heter just ”Hellre fria än fälla”.

Man ställer sig frågan: Om man är angelägen om att inte oskyldiga ska fällas, varför då låta driva deras sak på en sida som tillhör en organisation som ”slåss för att barnen skall få stryk”?

Det går liksom inte ihop, även om det är någon så prominent som bortgångne professor Anders Agrell som instiftade Rättsstatens vänner (och som även är känd för sitt mångåriga engagemang för ”läkaren och obducenten”).

På samma sätt går det inte heller ihop att åberopa Richard Gardner och hans ”teorier” om PAS ifall man vill tillförsäkra fäder ”rättvis” prövning i domstol, då han var en uttalad försvarare av pedofili och incest.

4. Lena Hellblom-Sjögren  har också, utöver den tidigare redovisade artikeln om PAS i Psykologtidningen (s 25) och Juridisk Tidskrift, informerat Advokatsamfundet om PAS, vilket framgår av deras verksamhetsberättelse för 2005 :, s. 53, där man kan läsa följande:

”FAMILJERÄTTSKOLLEGIET

Kollegium har hållits på restaurang KB fyra gånger under året. Den 16 februari gästade förvaltningsjuristen Eva von Scheele kollegiet och talade under rubriken ”Vad gör överförmyndaren och varför? Psykologen Lenna Hellboom Sjögren besökte kollegiet den 13 april och talade under ämnet ”Parents Alienation Syndrom (PAS)” .

Uppdrag Granskning ”Är det en lösning att hänga ut pedofiler” Fem-årig flicka blev offer för dömd  pedofil Permissionerna: Kamraten också dömd för sexbrott mot barn Så gjorde vi reportaget om pedofilen i Sundsvall Hittade nya offer i bostadsområdet Maria vill hjälpa andra utsatta barn INTERVJU Pedofilen: ”Kan inte ändra det som hänt”

Uppdrag Granskning Blogg  SIFO: Hälften av svenskarna vill veta om grannen är pedofil Debatt följer upp programmet om pedofilen

I nästa inlägg kommer mer granskning av papparättsrörelsen i Sverige.