Vad är egentligen PAS?

Posts Tagged ‘kvinnoförtryck’

Reinfeldt vill motverka kvinnovåldet – Tips då: Höj underhållsstödet (tidigare ”bidragsförskott”)

In papparättsrörelsen, Uncategorized, Vårdnadstvister on mars 14, 2012 at 10:06 e m

Reinfeldt säger att öka sysselsättningen är en bättre åtgärd. Tror jag det, Reinfeldt tar männens parti. Men hur rimligt är det att inte underhållsstödet höjts sedan 1997?

Hur rimligt är det att prata om ”barnfattigdom”? Inte särskilt många barn har någon hög årsinkomst. Det handlar om kvinnofattigdom. Att kvinnor har svårt att få ihop till sin egen och barnens försörjning pga lönediskriminering, otrygga anställningar, strukturellt våld både på jobbet, i offentligheten och i hemmet, könsdiskriminering i arbetsskadeförsäkringen, könsdiskriminering i arbetsmarknadspolitiken, sämre villkor pga obefintlig barnomsorg, könsdiskriminering när det gäller tillsättning av välbetalda högre positioner osv osv osv osv.

Hur rimligt är det att inte kräva mer försörjningsansvar av en förälder än 1273 kr per månad? Ett barn kostar mycket mer än så. Dessutom stadgar föräldrabalken § 6 att båda föräldrarna ska bidra till barnets försörjning ”med sin samlade ekonomiska förmåga”. Ensamstående mammor kallas ofta nedsättande för ”bidragsberoende”. Ändå är det pappans andel av försörjning som Försäkringskassan ”förskotterar” genom ”bidragsförskottet”. Menar man då att fäder inte ska betala något alls till sina barn? Fäder är dessutom skyldiga samhället enorma belopp då de struntar i att betala. Så deras skulder hos Försäkringskassan bara växer. Alltså är det den verkligt ”ensamstående” pappan som oftast är bidragsberoende, inte den ensamstående mamman. Hon får inte ett enda riktat bidrag till sig och sina barn, trots att hon i princip står ensam med hela försörjningsansvaret. Bostadsbidrag får alla familjer på precis samma villkor, barnbidrag likaså. Ensamstående mammor får med andra ord mindre än ingenting. Och det är precis så, som Reinfeldt tycker att det ska förbli, annars hade han vidtagit åtgärder för länge sen. I hans värld är det banker och smitpappor som ska få bidragen, inte mammorna och barnen.

Kvinnor har vidare mycket lägre löner än män, och tar betydligt mer ansvar för det obetalda hemarbetet och den praktiska omvårdnaden om barnen, ändå höjer man inte den här miniminivån. De flesta kvinnor kan heller inte kräva mer i underhållsbidrag, då de måste gå till tingsrätten och kräva ett högre belopp, vilket de flesta kvinnor inte gör, för det kostar massor med pengar, som ensamstående mammor inte har.

Att Reinfeldt höjt flerbarnstillägget hjälper inte majoriteten av ensamstående föräldrar (läs mammor) som endast har ett eller möjligen två barn. Och att tala om sysselsättningen som lösningen (som om alla ensamstående mammor vore arbetslösa), när kvinnors löner hela tiden halkar efter, vilket försätter arbetande ensamstående mammor i en utsatt ekonomisk sits, är inte heller något som Reinfeldt tänker ändra. Varken sjuksköterskor eller lärare har löner som motsvarar deras utbildningsnivå. Ännu mer lågavlönade kvinnor jobbar häcken av sig utan att för den skull nå en rimlig försörjning för sig och sina barn.

Att sedan också de flesta kvinnoyrken förutom obligatorisk obekväm arbetstid innebär deltid, timarbete, vikariat eller visstidsanställningar och utryckning via bemanningsföretag, icke-anställningsformer som Reinfeldt extremgynnat, har ytterligare förvärrat ensamstående mödrars redan extremutsatta situation.

Lika bra att Reinfeldt börjar prata klarspråk. Han mobbar kvinnor hårt, särskilt ensamstående mammor. För kvinnor ska det vara svårt att skilja sig, helst omöjligt. För det är så som kärnfamiljsnormen upprätthålls, den som är högerns hörnsten. Det som kallas ”Familjen”. Ensamstående mammor med barn räknas inte som ”riktiga” familjer. De räknas inte som några familjer alls, utan just bara som ”ensamstående” mammor, där betoningen ligger på ”ensam”.

Skulle inte denna barnföraktande norm upprätthållas med de ekonomiskt repressiva medel som görs, skulle normen förändrats för länge sen så att samhället blev ett kvinno- och barnvänligt sådant, istället för ett, där det patriarkala våldet är grundregel, inte undantag. De flesta kvinnor har därmed inte har något val, utan tvingas stanna kvar hos hustyrannen för det är han som äger bostaden, bilen och alla andra kapitalvaror som gör en tillvaro möjlig, medan mamman står för ”driftskostnaderna”.

Ensamstående mammor är också extremt våldsutsatta, då exet mer ofta än sällan fortsätter stalka dem efter att de tvingats besluta sig för att bryta upp, pga de ojämställda förhållandena i ”relationen”. Det är kvinnorna som går, för barnens skull. När det gäller våldsutsatta mödrar så går de ofta just precis när pappa bestämt sig för att börja slå på barnen också. Då kan det hända att hon blir mördad på öppen gata i barnens åsyn, eftersom rättsväsendet hjälper samhället att upprätthålla maffianormen, genom att inte häkta stalkaren, även när han gjort sig skyldig till både mångårig kvinnomisshandel, människorov, kidnappning och mer eller mindre dödligt våld.

Att leva som ensamstående mamma i Sverige, det är tufft. Och det vet Reinfeldt om. För det har han sett till. Det är också därför han inte höjer underhållsstödet. För familjens skull, där ordspråket som ska följas heter: Vad far säger är alltid rätt. Annars jävlar.

Länkar: Svenska Dagbladet Barn till ensamstående och utlandsfödda mest utsatta Vestmanlands Läns Tidning Det är bristen på jobb som främst skapar fattigdom bland barn och vuxna  Kaliber Mamman som ingen lyckades skydda Göteborgs-Posten Arbetslöshet gör barn fattiga Sveriges Radio Barnfattigdomen märks av i skolorna Svenska Dagbladet Allt fler barn lever i fattigdom Dagens Nyheter Barnfattigdomen fortsätter att öka Dagens Nyheter Fler fattiga barn Aftonbladet Dödshotas för sina orakade armhålor  Dagens Nyheter Hatet skapar rädsla och tystnad  Aftonbladet Slår tillbaka mot hårhatet Svenska Dagbladet Fler fattiga barn i Sverige

Annonser

Papparättsrörelsen, Moderaterna och barnfattigdomen hänger samman

In Uncategorized on juni 8, 2011 at 10:54 e m

De som ivrar för att pedofilförsvararen Richard Gardners ”teori” om PAS, Parental Alienation Syndrome, ska godkännas som bedömningsgrund i domstol i vårdnadstvister, och som barnpsykiatrisk diagnos, är också de som allra ivrigast ivrar för att ensamstående mödrars ekonomi ska skjutas i sank. Vad det handlar om är att omöjliggöra för misshandlade kvinnor och barn att fly undan sin förövare. Det betyder i många fall döden, och i varje fall ekonomisk undergång. I båda fallen är det samhällets juridiska instanser och myndigheter som är ansvariga för att så sker, vilket innebär att misshandlade kvinnor och deras barn utsätts för allvarliga brott mot sina mänskliga rättigheter.

Den moderate riksdagsmannen, tillika rådmannen och före detta polisen (bland annat medlem i den så kallade BaseballiganAnti Avsan som aktivt hjälper papparättsrörelsen beträffande införandet av PAS som bedömningsgrund i vårdnadstvister är samtidigt också, tillsammans med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström, den som är satt att formulera moderaternas framtida jämställdhetspolitik. Med ”jämställdhet” menas då att redan fattiga ensamstående mödrar även ska fråntas underhållsstöd, genom obligatorisk gemensam vårdnad, samt tvingas dela barnbidrag med en pappa som genom den gemensamma vårdnaden då kommer att slippa betala underhåll för sina barn, vilket är ett av papparättsrörelsens huvudmål.

Redan uppgår pappors skulder för obetalda underhåll till enorma belopp, det är också visat att Föräldrabalken inte följs överhuvudtaget. Där stadgas det att föräldrarna ska bidra till barnets försörjning med ”sin samlade ekonomiska förmåga”. Det gäller inte för pappor. De behöver bara betala 1273 hur mycket de än tjänar, men barnbidraget, det ska de plötsligt ha hälften av, trots att de redan nu mycket långt ifrån uppfyller sin lagstadgade ekonomiska skyldighet gentemot barnen. Så ser moderat ”jämställdhet” ut. Kvinnors yrken och utbildningar lönediskrimineras systematiskt, lika lön för lika arbete gäller inte heller, då den individuella lönesättningen används som kryphål för att kollektivt ge män betydligt högre löner inom samma yrke, bidragen ska sen ändå gå lika till pappan, som dessutom ska slippa betala underhåll. De ”medeltida förhållanden” som Willie Crafoord pratar om i Aktuellt är det männen som vill föra oss blixtsnabbt tillbaka till. För inte nog med att pappor ska få tjäna grovt både på den könsdiskriminerande värderingen av yrken och utbildningar, samt dela alla bidrag, de får med Gardner-agendan som sedan länge råder i domstolarna slå och våldta sina ex och barnen också, utan att mista vare sig vårdnad eller umgänge. Det kan man verkligen kalla sant ”medeltida förhållanden”.

Den ”gemensamma” vårdnaden blir sedan med den utbredda manliga långpendlingen inte gemensam annat än i juridisk mening vilket fritar fäder från skyldigheten att betala underhåll. Vardagsslitet med själva den fysiska omvårdnaden om barnen lämnar pappan även i fortsättningen över med varm hand till mamman. Förutom i de fall där pappan (av ekonomiska skäl) utan någon som helst hänsyn till barnens väl och ve kräver växelvis boende, det vill säga att barnen, hur små de än är, ska tvingas byta adress varannan vecka.

Ingen vuxen skulle acceptera att tvingas flytta fram och tillbaka fyra gånger i månaden, men barn, och då särskilt de allra minsta, får man hantera precis hur som helst i det moderat ”jämställda” Sverige. Detta trots att expertis visar att det är skadligt särskilt när det gäller så kallade ”infekterade” skilsmässor. Socialstyrelsen vilar på helt felaktiga rön om barns minneskapacitet i sina bedömningar att mycket små barn har bristfällig minneskapacitet, vilket inte alls stämmer.

Att driva vårdnadstvister är också ett effektivt sätt att se till så att redan fattiga ensamstående mödrar får noll pengar att köpa mat och kläder för till barnen plus en gedigen skuldbörda att släpa på för resten av livet. Moderaterna har naturligtvis även sett till att ta bort möjligheten till rättshjälp genom att hänvisa till det så kallade ”rättsskyddet” i hemförsäkringen där samtliga försäkringsbolag emellertid har ett tak på 100 000 vilket gör det till en lätt sak för vårdnadstvistande fäder att vinna på walk-over. De flesta skötsamma kvinnor har ju en hemförsäkring så de blir hänvisade till den när förövaren driver tvister som varar i åratal.

Domstolarna, som moderaterna sett till att underbemanna har ärenden som ligger i drivor och de prioriterar inte vårdnadstvister eller brottsoffer trots att det är barn inblandade, utan de får vänta. Under den tiden kan förövaren se till att göra sitt offer helt medellös genom att yrka, begära ändringar, förelägganden och interimistiska domslut om än det ena, än det andra. Många fäder som tvistar är antingen kapitalstarka och vinner av den anledningen, eller också mindre kapitalstarka då de kanske sett till att vara nolltaxerare eller på annat sätt gömma sina inkomster och då får de rättshjälp, som inte har något tak på 100 000 utan är mer gränslöst och på det sättet hjälper samhället dem att Richard-Gardner-terrorisera de ensamstående mammorna och deras livrädda barn. Barnen tillåts inget ombud och det spelar ingen roll vad pappan gjort sig skyldig till mot dem, träffa honom måste de, antingen de vill eller inte.

Barn är en handelsvara och rikast eller mest kriminell och missbrukande vinner, ingendera kategorin stämmer emellertid oftast in på de flesta ensamma mammor som har en psykopat efter sig. Det finns ingen gräns för hur många gånger en pappa kan stämma in mamman för vårdnaden och umgänget i rätten och det utnyttjar förövare. Det finns heller ingen gräns för när ett barn har rätt att säga nej till ”umgänget” för 12-årsgränsen är borttagen, så han kan tvista tills de fått hela barndomen förstörd. Detta sker med det moderatstyrda samhällets goda minne. Det är de som lagstiftat fram hela situationen. Därför ökar barnfattigdomen i racerfart, vilket också är syftet med den moderata familjepolitiken, som inte alls ”missar målet” utan tvärtom träffar rätt i prick. Kvinnorna ska tvingas till beroende av mannen, och tillbaka till hugg och slag, det har man gett sig den på, och snart har man verkligen lyckats. Att man utsett Anti Avsan att formulera den framtida ”jämställdhetspolitiken” talar sitt tydliga språk. En före detta polis ur Norrmalmspiketen och Baseballigan är självklart mest lämpad för detta, ur moderat synvinkel. Han vet hur man handskas med samhällets mest utsatta, så att de håller tyst, för tid och evighet.

Centre for Judicial Excellence vittnar mödrar hur de utsatts för vårdnadstvister från en hämndlysten och stalkande pappa i upp till 20 års tid. Det har slagit sönder deras ekonomi, det har lett till att förövare fått vårdnad och umgänge om barnen, det har också lett till att många kvinnor fråntagits all vårdnad och umgänge, när pappan varit framgångsrik med sina PAS-anklagelser i rätten. Enligt Richard Gardners ”teori” om PAS är ju sådant som anmälningar för våld och övergrepp ”symptom” på att mamman lider av Parental Alienation Syndrome. Hon ska därför fråntas vårdnaden och umgänget, som istället ska gå till den anmälda förövaren.

I USA har nu 25 barn mördats av våldsamma fäder på grund av att rätten tilldömt dem vårdnad eller obevakat umgänge när fäder använt Richard Gardners ”teori” om PAS och hänvisat till att mamman anklagat dem för våldsamhet eller annat olämpligt beteende bara för att frånta pappan rätt att leva tillsammans med eller träffa sina barn.

Så fel hade domstolarna när de trodde på Richard Gardners ”teori” om PAS, Parental Alienation Syndrome/Disorder.

Här lite skandaler om de ”expertvittnen” som i USA hjälpt pappor att plåga mammor och barn med Richard Gardners ”teori” om PAS, och om hur de ljuger med sina ”kvalifikationer” ungefär på samma sätt som Richard Gardner ljög om sina, vilket även kan jämföras med när Michael Alonzo i sin marknadsföring påstått att han är psykolog trots att han inte är det, vilket är ganska allvarligt, då det är en skyddad titel och han inte finns med i Socialstyrelsens register över legitimerade psykologer.

Det kan också jämföras med när Lena Hellblom-Sjögren som ”vittnespsykolog” och sakkunnig i vårdnadstvister svänger sig med titeln Fil dr som hon emellertid tillägnats i ett helt annat ämne än vittnespsykologi, närmare bestämt skrev hon sin doktorsavhandling på ämnet ”demokratin inom arbetarrörelsen”.

Timesunion.com: Therapist’s arrest may mean a review of cases

Allvoices.com: Outraged parents take action against Janelle Burrill

Dr Phil End the Silence on Domestic Violence: Custody Battles

LA Times: Joseph Kenan Child custody expert linked to lewd Web photos

DN Domslut i vårdnadstvister på helt falska kunskaper Linköpings universitet Publication List for Mikael Heimann  Svenska Dagbladet Stora brister i stöd till brottsoffer   Expressen Brottsoffren som ministern glömde  Aftonbladet Sverige 2011: Fattiga barn   Aftonbladet Rädda Barnen: Familjepolitiken missar målet  Aftonbladet Övergreppen mot oss fortsätter i rättssalen  Aftonbladet En Ström av motsägelser   Sveriges Television Barnfattigdomen ökar i Sverige  Svenska Dagbladet Barnfattigdomen i Sverige ökar  Expressen Vart tionde barn lever i fattigdom  DN Barnfattigdomen i Sverige ökar Sveriges Television Bristande familjepolitik ökar barnfattigdom   Aftonbladet Barnfattigdomen är en skam för Sverige  Sveriges Radio Bristande familjepolitik ökar barnfattigdom Aftonbladet Bidrag gynnar rika barn mest Svenska Dagbladet De rika blir allt rikare Larsh Barnfattigdomen – en realitet annarkia Skrämmande nedslag i Alliansens Sverige Kaj Raving Nybro Barnfattigdom – debatten om ett Sverige som sällan syns   Högbergs tankar Privata försäkringar löser inte barnfattigdomen   Alltid rött alltid rätt Långsiktigt tänkande efterlyses  Rabiatfeminism Barnen väljer inte utanförskapet  Umeå universitet Långpendlare skiljer sig oftare IDG Jobbpendlare separerar oftare  Umeå universitet Män tjänar mest på att långpendla  GP Kvinnor förlorar vid långpendling TV4 Långpendling kan leda till separation Nyhetspressen Kvinnor förlorare vid långpendling  DN Långpendlare skiljer sig oftare  Sveriges Television Förslag dela barnbidrag lika Pär Ström Newsmill Hatiska feminister hånar och objektifierar mig DN Förslag dela barnbidrag lika  Svenska Dagbladet  Sydsvenska Dagbladet  E24

Michael Alonzo är en bluffmakare

In Uncategorized on mars 11, 2011 at 1:24 f m

När Michael Alonzo sitter och säger i SVT Debatt, att han inte tycker att vi ska prata specifikt om våld mot kvinnor, men ”möjligtvis kan tycka att mord på barn är särskilt”, hur kommer det sig då, att han lobbar ivrigt för att införa Richard Gardners ”teori” om PAS, som bedömningsgrund i vårdnadstvister i domstol, och i socialtjänstens familjerättsliga vårdnadstutredningar, när det leder till att just barn mördas av sina fäder?

I USA kritiseras nu användningen av Gardners idéer om PAS i rättsväsendet, då den leder till att domare, åklagare och polis inte lyssnar till mödrars varningar och anmälningar om fäders våld och övergrepp.

Som i ett aktuellt fall, Katie Tagle, vars son mördades av pappan för att domstolen inte lyssnat till henne, med hänvisning till Gardners ”teori” om PAS, när hon berättade att pappan hade hotat döda deras gemensamma barn och till slut verkställde hotet:  SF Weekly, ”Illegal Guardians – California Family Courts Helping Pedophiles, Batterers Get Child Custody” [2011-03-02].

Samma resultat visade också Dr Phil i en genomgång av sju fall, där barn mördats av samma anledning; att rättsväsendet inte lyssnat på mamman, när pappans ombud hänvisat till PAS, dvs att mamman bara ljög om våld i syfte att undanhålla fadern kontakt med barnen.

Så här ser det ut när Michael Alonzo är ute på IFO-dagarna, hos Sveriges samlade socialsekreterare, och ‘informerar’ om Richard Gardners idéer om PAS:

12:20 Parental Alienation Syndrom (PAS) – Hur Yttrar Det Sig Och Hur Bemöter Du Problematiken I Vårdnadstvister?

  • Kan du upptäcka att en förälder manipulerar sina barn för att dra egen fördel? Vilka signaler bör du vara uppmärksam på?
  • Hur bemöter du problematiken utan att den vuxne tar illa upp?
  • Hur talar du med barn som är utsatta för PAS för att de ska våga ifrågasätta och bli ärliga inför sig själva?

Michael Alonzo, ordförande Pappa-Barn. Beteendevetare som arbetat på Civildepartementet, Ungdomsstyrelsen och Europarådet med att förändra åsikter hos bl.a. ungdomar.”

Vad är anledningen till det som jämställdhetsminister Syamku Sabuni benämner den fallerade riskbedömningen”?

Svar: Den pseudovetenskapliga ”teorin” om PAS och dess rättskränkande kriterier, som sedan länge är styrande för rättstjänarnas arbete i Sverige (se tidigare inlägg). Idéerna försvaras av samhällets högst uppsatta. Offren kriminaliseras och våldsbrotten mot kvinnor och barn främjas och legaliseras. Det är denna ”teori” som fått fotfäste på grund av papparättsrörelsens lobbyism och som gör att kvinnors varningar inte tas på allvar.

SVT Debatt Polisen kom inte när Carla dödades av sin exman SVT Debatt Se programmet Hur länge ska samhället acceptera att 17 kvinnor varje år mördas av sina män? Aftonbladet Skäms, Sverige!

Se också Dagens Juridik Alonzo lär svenska folket juridik