Vad är egentligen PAS?

Posts Tagged ‘Gardner’

En ”neutral” ståndpunkt?

In Uncategorized on augusti 18, 2011 at 2:57 f m

Det jag kan tycka är falskt med ett nyligt författat inlägg på bloggen ”Cattas bubbla” är att bloggskribenten helt verkar bortse från att samtliga i vad hon benämner ”Grupp B” stöder ett införande av Richard Gardners ”teori” om PAS/PAD – Parental Alienation Syndrome/Parental Alienation Disorder – som bedömningsgrund i vårdnadstvister och barnpsykiatrisk diagnos samt – på sina håll – även som brottsrubricering.

Richard Gardner var uttalat propedofil, och ansåg inte bara att pedofili och incest inte var några brott, utan även att fäder som utsatte sina barn för pedofili och incest skulle känna sig ”stolta”.

Richard Gardner ansåg också att anmälningsplikten skulle avskaffas, och att polisanmälningar av mäns våld mot kvinnor och barn samt av incestbrott är att se som ”symptom” på att PAS/PAD föreligger. Förövaren ska därför inte lagföras, utan istället de som anmäler.

Han ansåg även att de barn som utsattes för incest ofta själva var de som orsakat att brotten ägde rum, då de uppträtt ”förföriskt”.

Man kan därför knappast ha en ”neutral” syn på dessa proponenter i ”Grupp B” utan att samtidigt instämma i, att ett införande av Richard Gardners ”teori” om PAS/PAD är ett lika så gott val som något annat. Och det är ingen ”neutral” ståndpunkt, utan ett ställningstagande för att en legalisering av incest, pedofili, barn- och kvinnomisshandel som samtidigt innebär en kriminalisering av brottsoffer är en godtagbar ståndpunkt, eller till och med en eftersträvandsvärd sådan, då kampen för ett införande av Gardners idéer i svenskt rättsväsende upptar ”Grupp B” sedan många år.

För citat ur Gardners skrifter om PAS/PAD – läs Sanningen om Papparättsrörelsen – Lite mer citat från Richard Gardner

Tidigare inlägg på Sanningen om Papparättsrörelsen:

Gardners och PAS-teorins vattentäta försvar för våld och sexuella övergrepp

”Mamma kommer att bli jätteledsen om du berättar”

Varför har ”teorin” om PAS fått så stort genomslag i svenskt rättsväsende?

Pär Ström och den extrema papparättsrörelsen

Annonser

Alonzo ljuger i TV – igen

In Uncategorized on april 12, 2011 at 3:32 e m

Helt oemotsagt låter TV4 Michael Alonzo påskina, att advokater rutinmässigt uppmuntrar sina klienter att inkomma med falska anmälningar om brott i vårdnadstvister.

Underförstått från mödrars sida gentemot fäder, då alla vet att Michael Alonzo företräder fäder, precis som hans guru Richard Gardner gjorde, och synbarligen gärna fabricerar lika ”kreativa” sanningar också. Richard Gardner, PAS-teorins grundare, utgav mycket riktigt sina skrifter på eget förlag: Creative Therapeutics.

Sanningen är istället den, att bakgrunden till vårdnadstvister mycket ofta är mäns våld och övergrepp mot kvinnor och barn. Men Alonzo pratar obehindrat som att detta våldet inte finns och i varje fall inte som orsak till de ytterst få separationer som slutar med vårdnadstvist i domstol, när det i själva verket förhåller sig på det sättet.

Hur kommer det sig att journalisten inte ställer en enda motfråga? Och hur kommer det sig att en yrkesverksam reporter låter en så motbjudande ensidig framställning dominera ensam på det simpelt förenklande och propagandistiska sättet? Ingen som har en annan uppfattning får komma till tals, varken de advokater som Alonzo, själv med maffiosons hela utstrålning, utmålar som skurkar eller de klienter dessa företräder. Någon faktakoll lät TV4 inte heller störa Alonzos monolog av kategoriska påståenden.

TV4 låter till och med Michael Alonzo använda intervjun som ett säljevent för sitt företag ”Föräldrajuristen”, som han tydligen driver, utan att för den skull ha någon juridisk kompetens. Man trodde att de åtminstone särskiljde det redaktionella materialet från reklamen. Att ”stoppa långa vårdnadstvister” gör man inte heller bäst genom att med en juristfirma hålla igång 300 vårdnadstvister.

För den som vill veta mer om vems talan Michael Alonzo för så är det bara att rekapitulera hur han betedde sig i SVT Debatt där han sitter och lika obehindrat bagatelliserar mord på kvinnor.

För Alonzo spelar det nämligen ingen roll hur verkligheten ser ut, bara han, som han själv säger i sin marknadsföring, ”kommer förbi de psykologiska spärrarna”, och kan tjäna sig en rejäl hacka på köpet. En sån spärr är till exempel samvetet och förmågan att skilja mellan rätt och fel, förövare och brottsoffer, advokat och fuskare i juridik. Men det är ingenting som Michael Alonzo låter stå i vägen för mångsysslarkarriären.

Att höra honom prata om jämställdhet klingar falskt när man vet att Fathers Rights’ Movement, som han har starka band till, inte minst genom den gemensamma gurun Richard Gardner, istället företräder en ytterst högerkonservativ agenda. Denna rörelse kämpar med näbbar och klor för att mäns våld mot kvinnor och barn inte ska lagföras, samtidigt som de pratar om jämställt föräldraskap.

TV4 Nyheterna ”Naiv lagstiftning bakom fler vårdnadstvister” Anti Avsan Blogg Antalet vårdnadstvister ökar SF Weekly – California Family Courts Helping Pedophiles, Batterers Get Child Custody Newsmill Hillevi Engstöm Anti Avsan: Lagstiftningen kring vårdnadstvister måste ses över Sanningen om Papparättsrörelsen: Varför har ”teorin” om PAS fått så stort genomslag i svenskt rättsväsende? TV4 Vårdnadstvister ökar dramatiskt TV4 Vill stoppa långa vårdnadstvister TV4 Ju längre konflikt desto sämre för barnet Aftonbladet Aftonbladet II Aftonbladet III Aftonbladet IV Aftonbladet V Expressen

Tidigare inlägg:

Michael Alonzo är en bluffmakare

In Uncategorized on mars 11, 2011 at 1:24 f m

När Michael Alonzo sitter och säger i SVT Debatt, att han inte tycker att vi ska prata specifikt om våld mot kvinnor, men ”möjligtvis kan tycka att mord på barn är särskilt”, hur kommer det sig då, att han lobbar ivrigt för att införa Richard Gardners ”teori” om PAS, som bedömningsgrund i vårdnadstvister i domstol, och i socialtjänstens familjerättsliga vårdnadstutredningar, när det leder till att just barn mördas av sina fäder?

I USA kritiseras nu användningen av Gardners idéer om PAS i rättsväsendet, då den leder till att domare, åklagare och polis inte lyssnar till mödrars varningar och anmälningar om fäders våld och övergrepp.

Som i ett aktuellt fall, Katie Tagle, vars son mördades av pappan för att domstolen inte lyssnat till henne, med hänvisning till Gardners ”teori” om PAS, när hon berättade att pappan hade hotat döda deras gemensamma barn och till slut verkställde hotet:  SF Weekly, ”Illegal Guardians – California Family Courts Helping Pedophiles, Batterers Get Child Custody” [2011-03-02].

Samma resultat visade också Dr Phil i en genomgång av sju fall, där barn mördats av samma anledning; att rättsväsendet inte lyssnat på mamman, när pappans ombud hänvisat till PAS, dvs att mamman bara ljög om våld i syfte att undanhålla fadern kontakt med barnen.

Så här ser det ut när Michael Alonzo är ute på IFO-dagarna, hos Sveriges samlade socialsekreterare, och ‘informerar’ om Richard Gardners idéer om PAS:

12:20 Parental Alienation Syndrom (PAS) – Hur Yttrar Det Sig Och Hur Bemöter Du Problematiken I Vårdnadstvister?

  • Kan du upptäcka att en förälder manipulerar sina barn för att dra egen fördel? Vilka signaler bör du vara uppmärksam på?
  • Hur bemöter du problematiken utan att den vuxne tar illa upp?
  • Hur talar du med barn som är utsatta för PAS för att de ska våga ifrågasätta och bli ärliga inför sig själva?

Michael Alonzo, ordförande Pappa-Barn. Beteendevetare som arbetat på Civildepartementet, Ungdomsstyrelsen och Europarådet med att förändra åsikter hos bl.a. ungdomar.”

Vad är anledningen till det som jämställdhetsminister Syamku Sabuni benämner den fallerade riskbedömningen”?

Svar: Den pseudovetenskapliga ”teorin” om PAS och dess rättskränkande kriterier, som sedan länge är styrande för rättstjänarnas arbete i Sverige (se tidigare inlägg). Idéerna försvaras av samhällets högst uppsatta. Offren kriminaliseras och våldsbrotten mot kvinnor och barn främjas och legaliseras. Det är denna ”teori” som fått fotfäste på grund av papparättsrörelsens lobbyism och som gör att kvinnors varningar inte tas på allvar.

SVT Debatt Polisen kom inte när Carla dödades av sin exman SVT Debatt Se programmet Hur länge ska samhället acceptera att 17 kvinnor varje år mördas av sina män? Aftonbladet Skäms, Sverige!

Se också Dagens Juridik Alonzo lär svenska folket juridik

Sammanfattning: Hur kunde det bli så här?

In "Otillbörlig påverkan", Barn, Fathers' Rights Movement, Föräldraalienation, papparättsrörelsen, PAS, PAS/PAD, Richard Gardner, Vårdnadstvister on januari 20, 2011 at 9:04 e m

En bra början till ett bättre skydd för utsatta barn vore att se till så att inte pedofiler får vårdnad och obevakat umgänge, men sådana skyddsåtgärder har ju papparättsrörelsen satt stopp för då de istället sett till att indoktrinera hela rättsväsendet med den ökände pedofil- och incestförsvararen Richard Gardners ”teorier” om PAS.

Richard Gardner, som är upphovsmannen till ’teorin’ om PAS, var alltså en rättspsykiater i USA som uteslutande försörjde sig som välavlönat ‘expertvittne’ åt vårdnadstvistande fäder i tvister om vårdnad och umgänge. Många gånger anlitades han av dömda förövare. Han snickrade därför ihop en ‘teori’ som skulle möjliggöra att även förövare kunde få vårdnad och obevakat umgänge, ‘teorin’ om ”Parental Alienation Syndrome” – PAS, eller som det också kallas av den militanta papparättsrörelsen ”Parental Alienation Disorder” – PAD. I Sverige har papparättsrörelsen försökt mörka associationerna till Richard Gardner (då han var en uttalad försvarare av incest och pedofili) genom att döpa om hans ‘teori’ och idéer om PAS till ‘föräldraalienation’ eller ‘otillbörlig påverkan’.

Teorin går i korta ordalag ut på att man anammar synsättet att kvinnor och mammor som anmäler våld och övergrepp ljuger för att mota undan pappan – barnet utsätts då, enligt Gardner, för PAS, eftersom pappan därmed blir ‘negativt omtalad’ eller fjärmad från barnet. Problemet är ju bara att i de fall där det förekommit våld och övergrepp så är detta ju helt nödvändiga åtgärder. Ytterligare ett problem ifall man anammar detta synsätt är att ‘teorin’ leder till att mammor och barn misstänkliggörs ifall de berättar om våld och övergrepp, och blir då inte trodda, får därför inget skydd trots allvarliga hot och övergrepp. Detta förstärks ännu mer av att anmälningar om våld och övergrepp enligt Gardner ses som ett av ‘symptomen’ på att PAS föreligger.

En sådan mamma skall då, i ‘svåra fall’, enligt Gardners ‘teori’ om PAS, fråntas vårdnaden som istället skall övergå till pappan. Och handlar det då om en dömd förövare vilket det inte sällan gjorde i de fall där Richard Gardner blev anlitad, blir slutresultatet det (ifall domstolen tror på fadern och hans ‘expertvittne’ Gardner, vilket den många gånger gjorde) att vårdnaden går över till förövaren och barnet skiljs från sin mamma, vilket alltså betydde att fadern vann målet samtidigt som Gardner garanterades en fortsatt lukrativ tillströmning av klienter.

De som vill införa PAS som bedömningsgrund i Sverige är bland annat Lena Hellblom-Sjögren som samarbetat nära med Föreningen Pappa-Barn och NKMR, som i sin tur även ”slåss för att barnen ska få stryk” som en Aftonbladetartikel uttryckte det. NKMR vill alltså återinföra föräldrars rätt att aga sina barn.

Lena Hellblom-Sjögren har också hållit föredrag om PAS hos stiftelsen Rättsstatens Vänner som verkar vara inne på samma linje. Den instiftades av framlidne uppsalaprofessorn i civilrätt Anders Agrell som i många år även engagerade sig för resning för ”läkaren och obducenten”. Någon som verkar måna väldigt mycket i denna riktning tycker jag också verkar vara förre justitiekanslern Lambert.

Lena Hellblom-Sjögren (”expertvittne”) som alltså samarbetat mycket med papparättsrörelsen, t ex föreningen Pappa-Barn, har skrivit artiklar och propagerat för PAS, både i Juridisk Tidskrift – som advokater, jurister och domare regelmässigt läser – men även i Psykologtidningen, som ju var och varannan personal inom vård och socialtjänst läser. Hon har också hållit föredrag om PAS på Advokatsamfundet, och haft stort genomslag. PAS genomsyrar därför nu domstolarnas bedömningar i vårdnadstvister, och även i andra mål om sexuella övergrepp mot barn, i synnerhet har familjerätterna också påverkats. Riskbedömnignar görs inte i någon nämndvärd utsträckning, vare sig av dem eller domstolarna. När man får kännedom att barn far illa hos pappan under umgänge eller annars vidtas inga åtgärder, hur illa det än ser ut, eftersom umgänge/vårdnad bedömts som barnets bästa av domstol.

Sen har vi hela nätfloran som sympatiserar med ovanstående och hela tiden nämner dem på sina bloggar; det är Ingrid Carlqvist, Daddys blogg (som själv obekymrat har hängt ut sekretessbelagda och känsliga uppgifter om sitt eget barn på nätet till allmän beskådan), Mr Galahad, Pelle Billing, Per Ström (arbetar på tankesmedjan Den Nya Välfärden med koppling till Svenska Arbetsgivareföreningen samt i regeringens IT-råd), Dads r us, Pappa-liv, UmgängesättsFöräldrarnas Riksförening UFR, den självutnämnde ”Pappaombudsmannen” Arne Wirén, självklart också Michael Alonzo (som lobbat i Almedalen tillsammans med Lena Hellblom-Sjögren för införandet av PAS, samt även hållit föredrag för Sveriges samlade socialtjänster på årligt forum för att påverka dem att använda PAS som bedömningsgrund i sina familjerättsliga utredningar, så att fler fäder (även i fall där mamman eller barnen ”påstår” att pappan utsatt dem för våld och övergrepp) ska få vårdnad och obevakat umgänget trots dessa omständigheter, som istället alltså beskrivs som att mamman och barnen då lider av PAS; ”expertvittnet” Richard Gardners smarta sätt att tjäna pengar åt sig själv och en hel kader av likadana ”expertvittnen”.

Nu står en likadan kader i startgroparna i Sverige och vill att PAS införs, för då föds en ny lukrativ födkrok för dem själva, så de kan tjäna riktigt mycket pengar på det här.

Det gäller ”vittnespsykologer” (som Lena Hellblom-Sjögren), familjerättsjurister – som Ruby Claesson, ordförande i NKMR (som ”slåss för att barnen ska få stryk”), försvarsadvokater, självutnämnda men icke juridiskt utbildade ”juridiska ombud” som ”Pappaombudsmannen”, Michael Alonzo har startat juridisk byrå med en utbildad jurist, dock utan att själv vara jurist, ”barnrättsjurister” och en mängd andra typiska yrkesbenämningar bakom vilka döljer sig förespråkare av Gardners PAS-agenda. Anledningen? För att de ska berika sig genom höga arvoden som ”expertvittnen” och ”PAS-experter” i vårdnadstvister.

I USA har det gått så långt att till och med Dr Phil har tagit upp Gardner och hans ‘koncept’ PAS i ett program ”Crisis in Family Court” med anledning av att sju barn på kort tid mördats av fäder som fått vårdnad och obevakat umgänge med hänvisning till Gardners ”teorier” om PAS framförda av ”expertvittnen” som arbetat för fädernas räkning i domstolen och sett till att de fått både vårdnad och umgänge, trots att de var en fara för barnen. I sju av de fallen ledde det alltså till att barnen mördades, vilket Dr Phil tog upp i programmet.

Så här säger Richard Gardner om hur han tänker sig ‘terapi’ för familjepedofilen som begått övergrepp mot sina barn:

”He has to be helped to appreciate that, even today, it [pedophilia] is a widespread and accepted practice among literally billions of people. He has to appreciate that in our Western society especially, we take a very punitive and moralistic attitude toward such inclinations. He has had a certain amount of back (sic) luck with regard to the place and time he was born with regard to social attitudes toward pedophilia.”

Källa: Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (p. 593).

Översatt till svenska: ”Han [fadern] måste få hjälp att förstå att det till och med i dag är ett utbrett och accepterat beteende bland bokstavligt talat miljarder människor. Han [fadern] måste förstå att man, särskilt i vårt västerländska samhälle, intagit en mycket fördömande och moraliserande attityd mot sådana böjelser. Han har helt enkelt haft ett visst mått av otur när det gäller platsen och tiden han fötts in i beträffande sociala attityder mot pedofili”.

Vidare säger Gardner beträffande terapi för modern och hustrun till familjepedofilen:

”Perhaps she can be helped to appreciate that in the history of the world his behavior has probably been more common than the restrained behavior of those who do not sexually abuse their children.”

Källa: Gardner, R.A. (1992). True and False Accusations of Child Sex Abuse . Cresskill, NJ: Creative Therapeutics. (pp. 585)

Översatt till svenska: ”Kanske kan hon få hjälp att förstå att hans beteende historiskt sett förmodligen varit vanligare än det återhållsamma beteendet hos dem som inte förgriper sig sexuellt på sina barn”.

Föreningen Pappa-Barn och papparättsivrarna har lobbat hårt mot politiker, och fått t ex en moderat Fredrik Schultze med flera, att motionera och verka för införandet av PAS i Sverige.

Det är också del av en högerkonservativ politisk agenda som många gärna vill se förverkligad även här i Sverige.

SVT Debatt Docent och psykiater: ”Lägg ner denna pucko-myndighet” Uppdrag Granskning Mer på SVT Debatt: ”SBU vilseleder om pedofiler” Chatt om pedofilen i Sundsvall Socialtjänsten missade övergrepp Pedofilen: ”Det som hände kan jag inte ändra” Pedofilens dotter berättar för att hjälpa andra utsatta Debatt live på webben torsdag